Thomas van Vugt
VvE

Gedagvaard door de VvE? Check het mandaat!

Als een Vereniging van Eigenaren (VVE) wil optreden in een procedure (als eisende ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens meenemen blikje Red Bull

Een werknemer van supermarkt Coop is op staande voet ontslagen omdat zij, tijdens ...

Lees verder
Marco Guit

Jaarrekening 10 dagen te laat: sprake van onbehoorlijk bestuur?

Als een bedrijf failliet gaat kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Erfgrens geschil: kadastrale gegevens bepalend voor omvang van de geleverde zaak

Een klassiek voorbeeld van een geschil over een erfgrens: een buurman eist de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Kantonrechter: wettelijke publicatieplicht in erfrecht uit de tijd!

In een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter, verzocht een vereffenaar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Zorgplicht kredietverstrekker bij berekening financieringsruimte

Een bank of kredietverschaffer heeft een zorgplicht heeft ten opzichte van haar ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever moet wijzen op gevolgen van beëindigingsovereenkomst

Wij schreven al eerder over de inlichtingenplicht van de werkgever bij het tot ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eigenaar geen partij bij aannemingsopdracht, maar moet retentierecht dulden?

Een aannemer kan onder voorwaarden een beroep doen op zijn retentierecht als de ...

Lees verder
Sander Schouten

Doorstart en aanbesteding: let op!

Het aanbestedingsrecht kan een doorstart vanuit faillissement behoorlijk frustreren. ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Kan erfgenaam schuldeiser lening ineens opeisen?

In financieringsovereenkomst wordt vaak een looptijd overeengekomen waarbinnen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Cessie van vordering tijdens procedure: wie is nu de procespartij?

Als een procespartij tijdens de procedure zijn vordering overdraagt aan een ander ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wijkverbod en contactverbod eisen in kort geding

Wanneer een persoon zodanig door een andere persoon wordt lastiggevallen dat hij ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Ontbinden wegens wanprestatie nog voor oplevering werk: het mag soms!

Als een schuldenaar wanprestatie pleegt, dan heeft de wederpartij de bevoegdheid ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurder aansprakelijk voor schenden belangen commanditaire vennoten?

In een rechtszaak die door gedupeerde participanten van een vastgoedproject was ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Aansprakelijkheid schade gemeenschappelijk deel VvE: hoe zit het?

Een Vereniging voor Eigenaren regelt onder meer het onderhoud of herstel van gemeenschappelijke ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder aansprakelijk voor gevolgen faillissement onderneming?

Een bestuurder van een onderneming besluit een ander bedrijf over te nemen en ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Schuldeiser moet echtheid handtekening schuldbekentenis bewijzen

In een recent tussenarrest van het Hof, wordt de eisende partij opgedragen te ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Recht van erfdienstbaarheid steeg door verkrijgende verjaring?

De rechtbank deed onlangs uitspraak in een interessante zaak betreffende een burengeschil. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bezit en houderschap: wat is het verschil?

In het Nederlandse recht wordt onderscheid gemaakt tussen bezit en houderschap. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Valse beschuldigingen door boze ex-werknemer op het internet: kort geding tot verwijdering

Een werknemer van een marketing bureau wordt door zijn werkgever ontslagen, en ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief