Hidde Reitsma

Omkeringsregel bewijslast bij schending zorgplicht tandarts?

Een tandarts boort te ver door in de onderkaak van zijn patiënt die hierna ernstige ...

Lees verder
Sander Schouten

Onrechtmatige concurrentie en ongeoorloofde mededinging

Onrechtmatige concurrentie of oneerlijke mededinging doet zich in praktijk niet ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

De huurbetaling opschorten bij gebreken: wanneer kan het?

Een interessante uitspraak in een kort geding tussen verhuurder en huurders. Huurders ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissement debiteur aanvragen? Steunvordering vereist!

Wanneer een debiteur zijn vordering niet voldoet, kan de crediteur ervoor kiezen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Mag bank restschuld erflater verhalen op eigen vermogen erfgenamen?

Een opmerkelijk executiegeschil. Een deurwaarder kreeg de opdracht van een bank ...

Lees verder
Marco Guit

Geschillencommissie exclusief bevoegd bij consumentengeschil?

Consumenten die een geschil hebben met een bedrijf kunnen worden verwezen naar ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Europees Hof: zelf advocaat kiezen bij rechtsbijstandverzekering

Op grond van Europese wetgeving zou een voor rechtsbijstand verzekerde zelf zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Ambtenarenrecht

Rechter: ambtenaar is verplicht tot fietsen buiten werktijd

Een ambtenaar in dienst van de gemeente Franekeradeel waardeert zijn vrije vrijdagmiddag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
VvE

Gedagvaard door de VvE? Check het mandaat!

Als een Vereniging van Eigenaren (VVE) wil optreden in een procedure (als eisende ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens meenemen blikje Red Bull

Een werknemer van supermarkt Coop is op staande voet ontslagen omdat zij, tijdens ...

Lees verder
Marco Guit

Jaarrekening 10 dagen te laat: sprake van onbehoorlijk bestuur?

Als een bedrijf failliet gaat kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Erfgrens geschil: kadastrale gegevens bepalend voor omvang van de geleverde zaak

Een klassiek voorbeeld van een geschil over een erfgrens: een buurman eist de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Kantonrechter: wettelijke publicatieplicht in erfrecht uit de tijd!

In een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter, verzocht een vereffenaar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Zorgplicht kredietverstrekker bij berekening financieringsruimte

Een bank of kredietverschaffer heeft een zorgplicht heeft ten opzichte van haar ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever moet wijzen op gevolgen van beëindigingsovereenkomst

Wij schreven al eerder over de inlichtingenplicht van de werkgever bij het tot ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eigenaar geen partij bij aannemingsopdracht, maar moet retentierecht dulden?

Een aannemer kan onder voorwaarden een beroep doen op zijn retentierecht als de ...

Lees verder
Sander Schouten

Doorstart en aanbesteding: let op!

Het aanbestedingsrecht kan een doorstart vanuit faillissement behoorlijk frustreren. ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Kan erfgenaam schuldeiser lening ineens opeisen?

In financieringsovereenkomst wordt vaak een looptijd overeengekomen waarbinnen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Cessie van vordering tijdens procedure: wie is nu de procespartij?

Als een procespartij tijdens de procedure zijn vordering overdraagt aan een ander ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wijkverbod en contactverbod eisen in kort geding

Wanneer een persoon zodanig door een andere persoon wordt lastiggevallen dat hij ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief