Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand geen dringende reden voor ontslag, maar leidt wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen zijn niet allemaal duidelijk, ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Statutair bestuurder heeft – ondanks rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslag – toch recht op billijke vergoeding

Op het moment dat er met een statutair bestuurder van een vennootschap een arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Europese Hof verruimt vrije advocaatkeuze

In een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020, lijkt ...

Lees verder
Gea Flapper

Ten onrechte vertrouwd op adviseur blijft voor eigen risico

Een koper koopt een pand in Amsterdam voor 6,3 miljoen euro. In de koopovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vordering Essilux afgewezen: GrandVision hoeft géén administratie af te geven

De wet bepaalt dat een partij inzage kan vorderen in administratie en documenten ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Indeling in functiegroep is een arbeidsvoorwaarde die niet zomaar eenzijdig kan worden gewijzigd

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt voornamelijk of uitsluitend de ...

Lees verder
Gea Flapper

Deurwaarderskantoor aansprakelijk voor handelingen deurwaarder?

De rechtbank liet zich recent ui over de vraag of een deurwaarderskantoor aansprakelijk ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De klachtplicht geldt niet wanneer de werkgever (of werknemer) in zijn geheel niet heeft gepresteerd

In een arbeidsovereenkomst staan allerlei rechten en verplichtingen voor de werkgever ...

Lees verder
Sander Schouten

Vermoedens van onbehoorlijke taakvervulling bij failliete onderneming: zo zit het!

Als een bedrijf failliet gaat, kan een bestuurder soms aansprakelijk worden gehouden ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Thuisblijven door coronamaatregelen reden voor ontslag op staande voet?

In deze bizarre tijd komt steeds vaker de vraag op of werknemers thuis mogen blijven ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Berusting in ontslag op staande voet leidt niet tot verval aanspraak op schadevergoeding

Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, dan kan de werknemer – als ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Beroep op rechtsvermoeden van arbeidsomvang leidt tot geslaagde loonvordering

De rechtspositie van flexwerkers die werkzaam zijn op basis van een oproepovereenkomst ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

In strijd handelen met de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte levert ernstig verwijtbaar handelen op

Er zijn verschillende wetten die ongelijke behandeling van werknemers verbieden. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werknemer ontvangt structureel geen salaris en neemt zélf ontslag op staande voet

In het merendeel van de ontslag op staande voet zaken gaat het om de situatie ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Ondernemingskamer grijpt in bij Radboud Universiteit

In een recente beschikking grijpt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Docent die massageles geeft zonder didactisch doel handelt ernstig verwijtbaar

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op de wettelijke ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De vervaltermijn in het arbeidsrecht is keihard

In het arbeidsrecht gelden er verschillende (procesrechtelijke) termijnen. Het ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De eerste ontslagcocktail is een feit

Bij de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een nieuwe ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Het UBO-register

Op 7 juli 2020 is bekend geworden dat het UBO-register op 27 september 2020 in ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Tien klassieke uitspraken over aansprakelijkheid, nummer 5: “Taxusstruik”

In de loop der jaren deed de Hoge Raad veel baanbrekende uitspraken binnen het ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief