Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Houdt het uitsluiten van een beroep op ontbinding of vernietiging in de vaststellingsovereenkomst altijd stand?

Als een werkgever en een werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds ...

Lees verder
AMS Advocaten

Mr. Nienke Bobbert benoemd tot curator van Parfois

Op 28 april jl. is het faillissement uitgesproken van de kleding- en modeaccessoires-winkels ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Executie na schending verbod in kort geding terecht? AMS legt uit!

Aan een gerechtelijke veroordeling kan de rechter een boete verbinden. Bijvoorbeeld ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Niet meewerken aan re-integratie leidt niet alleen tot ontslag, maar ook tot weigering WW-uitkering

Ook een werknemer is verplicht mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Als ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Hoger beroep tegen faillietverklaring slaagt wegens hoogte rekening-courantvordering van failliete vennootschap op haar bestuurder

Een onderneming die, op verzoek van een schuldeiser, failliet wordt verklaard ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Toestemming VVE nodig bij aanbrengen airco-installatie

Een eigenaar van een appartement die iets aan het uiterlijk van zijn woning wil ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Belangrijke aandachtspunten voor concerns (in lastige tijden)

Aan concernfinanciering zitten veel voordelen. Immers, grote ondernemingen die ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Mag een werkgever het loon stopzetten als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Gedurende de ziekteperiode van een werknemer rusten er zowel op werkgever als ...

Lees verder
Onno Hennis

Hoe om te gaan met ‘priviliged information’ binnen de enquêteprocedure?

In een recent arrest van de Hoge Raad kwam de vraag aan de orde of een rechtspersoon ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Procederen bij the Netherlands Commercial Court: wanneer is er sprake van een geldig forumkeuzebeding?

Onlangs deed The Netherlands Commercial Court (een gerecht dat onderdeel uitmaakt ...

Lees verder
Gea Flapper

Accountant aansprakelijk na afgifte goedkeurende verklaring jaarrekening?

Een extern accountantskantoor geeft een goedkeurende verklaring af bij de geconsolideerde ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Werknemer komt onder een snijmachine terecht; is de werkgever aansprakelijk?

Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW dient de werkgever zorg te dragen voor een ...

Lees verder
Sander Schouten

Verbod curator om woonhuis van bestuurder te ontruimen in verband met coronacrisis

In een recente beschikking van de rechtbank Midden-Nederland werd de curator verboden ...

Lees verder
Denise Janssen
Bouwrecht

De waarschuwingsplicht van de aannemer: wanneer bestaat die en hoe voldoe je eraan?

De wet bepaalt dat de aannemer de opdrachtgever moet behoeden voor onjuistheden ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Recht op transitievergoeding na herplaatsing in een minder betaalde functie?

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in 2018 (de zogenaamde Kolom-beschikking) ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

KNVB zegt lidmaatschap voetbalclub op na reeks incidenten

Naar aanleiding van een reeks geweldsincidenten en bedreigingen zegt de KNVB het ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Tien klassieke uitspraken over aansprakelijkheid – nummer 1: Duwbak Linda

In de loop der jaren deed de Hoge Raad veel baanbrekende uitspraken binnen het ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Is er sprake van onverwijld gegeven ontslag op staande voet na het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst?

De werkgever die een werknemer op staande voet wil ontslaan, dient dat ‘onverwijld’ ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Meerderheidseigenaar binnen de VvE wint niet altijd

Binnen een vereniging van eigenaren (VvE) kan het voorkomen dat één eigenaar de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Namaakartikelen, online verkoopplatforms en merkinbreuk: een kwestie tussen Amazon en Coty

Bij de verspreiding van namaakartikelen zijn online platforms een belangrijke ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief