Thomas van Vugt
Incasso

Dagvaarden na sommatiebrief soms te vroeg

Indien een vordering (bijvoorbeeld een openstaande rekening) na ontvangst van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Misbruik van recht: het executiegeschil

Een vonnis waar niet vrijwillig aan wordt voldaan, kan ten uitvoer worden gelegd ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Crisistip: verleg BTW bij inning verpande vorderingen

Eerder deze week berichtten diverse media dat het aantal nieuwe faillissementen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verpanding banksaldo: latere bijschrijvingen niet verpand

De Hoge Raad besliste onlangs dat de verpanding van het creditsaldo van een rekening ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Advocaat ondernemingsrecht over uitkoop van aandeelhouders

In de praktijk starten kijvende aandeelhouders vaak eerder een enquêteprocedure ...

Lees verder
Hidde Reitsma
In de media

Curator publiceert verslag NTU-groep

Op 27 februari 2012 heeft Hidde Reitsma, de curator in het faillissement van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De Wet koop op afstand nader beschouwd

Het kopen van artikelen via het internet, zoals kleding, boeken en dvd’s, heeft ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Trend: rechters laten concurrentiebeding en relatiebeding in stand

Rechters hebben in twee recente zaken verzoeken van werknemers om ontheven te ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Schending mededelingsplicht verkoper: ontbinding koopovereenkomst

De rechtbank Haarlem heeft zich onlangs in kort geding uitgelaten over de ontbinding ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schuldbekentenis werknemer V&D vernietigd wegens misbruik omstandigheden

De rechtbank Amsterdam oordeelde in een op 10 februari 2012 gepubliceerde uitspraak ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurdersaansprakelijkheid: wanneer is de bestuurder van een B.V. aansprakelijk?

De bestuurder van een B.V. kan in meerdere gevallen aansprakelijk zijn voor de

We schreven al eerder dat, wanneer een B.V. failliet is gegaan, het bestuur onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn voor alle schulden van die B.V. De rechter dient dan vast te stellen dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, terwijl aannemelijk moet zijn dat het faillissement daar ook door is veroorzaakt. Een schuldeiser wiens vordering niet kan worden voldaan (omdat de debiteur failliet is, is ontbonden, of omdat deze simpelweg niet betaalt) is echter niet afhankelijk van de acties van een curator.

...
Lees verder
Sander Schouten

Bestuurdersaansprakelijkheid door selectieve betaling

Zowel de curator als bepaalde crediteuren van gefailleerde vennootschappen proberen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Arbeidsrecht

AMS advocaat arbeidsrecht over ontslag op staande voet op Z24.nl

Onze advocaat Thomas van Vugt schreef in samenwerking met AMS advocaat arbeidsrecht ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Oproepen in vrijwaring: zo werkt het

De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring op te ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer kan aansprakelijk zijn jegens opdrachtgever van hoofdaannemer

Een onderaannemer heeft in beginsel alleen maar verplichtingen jegens de hoofdaannemer ...

Lees verder
Marco Guit

Hoge Raad: verzamelpandakte bij volmacht ING rechtsgeldig

De Hoge Raad heeft op 4 februari 2012 een belangrijk arrest gewezen over de verpanding ...

Lees verder
Marco Guit
In de media

Hidde Reitsma benoemd tot curator in 10 faillissementen NTU-groep

Op 31 januari 2012 zijn de faillissementen van NTU Holding en zeven dochtermaatschappijen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Rectificatie in kort geding

Deze week bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Utrecht dat Steven ...

Lees verder
Marco Guit
Arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht AMS op Z24.nl

Ondernemers die werken met nulurencontracten zijn gewaarschuwd: een vast dienstverband ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Nulurencontract: flexibel maar gevaarlijk

In een recente uitspraak van 14 november 2011 oordeelde de Voorzieningenrechter ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief