Sander Schouten

Aandeelhouder Wang als voorzitter van RvC ADO Den Haag geschorst

Gisteren deed de Ondernemingskamer uitspraak in de zaak ADO Den Haag. Aandeelhouder ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vaststellingsovereenkomst nietig wegens strijd met goede zeden of openbare orde?

Een erfgenaam verzwijgt het bestaan van enkele bankrekeningen die de erflater ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Dronken werknemer maakt ruzie op kerstborrel: ontslag op staande voet?

In deze periode organiseren werkgevers vaak weer de jaarlijkse kerstborrel. Hoewel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is een allocatiefunctie vereist bij een uitzendovereenkomst?

In een recente cassatieprocedure werd een geschil tussen een onderneming (gedaagde) ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Vernietiging faillietverklaring; curator nog handelingsbevoegd?

Een onderneming verliest na faillietverklaring (met terugwerkende kracht) de beheers- ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Discussie over gesloten vaststellingsovereenkomst met bank

Recentelijk is door de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Verwijzing naar schadestaat? Leg executoriaal beslag!

Het komt vaak voor dat een procedure als het ware in tweeën wordt geknipt. In ...

Lees verder
Sander Schouten
Huurrecht

Onenigheid over huurbetaling na aankoop van het pand

In deze zaak is onenigheid ontstaan tussen een huurder en de verhuurders van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Smaad, laster en rectificatie

Iedere dag worden ondernemers en personen beschuldigd van allerlei strafbare feiten, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vernietiging overeenkomst wegens misbruik van omstandigheden: zo zit het

Een echtpaar voert samen een onderneming en houden beiden aandelen in de BV. Na ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Rechten jegens hoofd-VvE kunnen ondereigenaars alleen gezamenlijk uitoefenen

In deze zaak stond de vraag centraal of een appartementseigenaar die lid is van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Verjaring bij onjuiste stuiting van vordering: hoe zit het?

Het in de gaten houden van een mogelijke verjaring bij een vordering is cruciaal. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Betaling eisen in kort geding

Onlangs deed de kort geding rechter uitspraak in een zaak die was aangespannen ...

Lees verder
Onno Hennis

Wat zijn de juridische gevolgen als een Sinterklaas zich misdraagt?

In een opvallende zaak uit 2007 was er sprake van een hulp-Sinterklaas waarover ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Verjaringstermijn proces-verbaal; vijf of twintig jaar?

Een rechter kan tijdens een mondelinge behandeling op verzoek afspraken tussen ...

Lees verder
Marco Guit

Uitkoop procedure bij de ondernemingskamer: AMS legt uit!

De ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof behandelt verschillende procedures: ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Internationaal insolventierecht: Nederlandse rechter bevoegd?

Een curator wil in een insolventieprocedure een vordering instellen tegen een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Opdrachtnemer recht op loon bij voortijdig einde opdracht? Zo zit het!

Een incassobureau neemt een incasso-opdracht aan van een opdrachtgever. Zij spreken ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid tegelijkertijd: AMS legt uit

Indien een vennootschap in financiële problemen verkeert dient de bestuurder op ...

Lees verder
Willem Timmers

Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming per 2018

Sinds 14 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief