Rechter vernietigt besluit waar VvE 13 jaar over deed

Een Limburgse VvE beslist 13 jaar nadat een VvE-lid nieuwe kozijnen heeft geplaatst dat die moeten worden verwijderd. De eigenaresse van het appartement waar het om gaat is het niet eens met dat besluit en verzoekt de kantonrechter het VvE besluit te vernietigen. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis dat de rechter vervolgens velde.

Toestemming van VvE om kozijnen te vervangen

In 2003 neemt de VvE het besluit waardoor aan alle leden toestemming wordt verleend om kunststof kozijnen aan te brengen. Voorwaarde is wel dat die identiek zijn aan de kozijnen in andere appartementen, en dat de kozijnen een ‘identiek profiel’ moeten hebben. Een van de leden vervangt haar kozijnen daarom nog in datzelfde jaar. De VvE besluit 13 jaar later dat – omdat ze geen identiek profiel zou hebben – de kozijnen moeten worden verwijderd. Het VvE-lid gaat naar de rechter om vernietiging van het besluit te vragen.

Toetsingskader bij vernietiging VvE besluit marginaal

Een besluit van de VvE kan worden vernietigd als het door de manier waarop het tot stand is gekomen, of door de inhoud van het besluit zelf, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Als het gaat om de inhoud van het besluit, zoals in deze zaak, dan toetst de rechter marginaal. Dat betekent dat de rechter het besluit uitsluitend vernietigt als een ‘redelijk handelende VvE’, die alle betrokken belangen heeft afgewegen, niet tot dit besluit had kunnen komen.

Rechter: tijdsverloop van besluit is nóg klemmender

De rechter oordeelt dat aangezien het niet duidelijk is wat met een ‘identiek profiel’ wordt bedoeld, het besluit uit 2016 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is. Bovendien (de rechter noemt dat zelfs “nóg klemmender”) is er ruim 13 jaar verstreken sinds het vervangen van de kozijnen voordat het bestreden besluit werd genomen. De rechter vernietigt daarom het besluit, en veroordeelt de VvE om de proceskosten van de verzoekster te betalen.

More in VvE
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Geluidsoverlast in de VvE? Zorg voor een dossier!

De kantonrechter in Alkmaar behandelde onlangs een zaak van een VvE die boetes had opgelegd aan een eigenaresse die met...

Close