AMS Advocaten: advocatenkantoor in Amsterdam

Het team van advocatenkantoor AMS Advocaten is werkzaam in Amsterdam en Naarden. De advocaten zijn experts in het adviseren en procederen voor (internationale) bedrijven en particulieren. AMS Advocaten houdt zich vooral bezig met het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte, arbeidsrecht, ambtenarenrecht, insolventierecht, incasso, contractenrecht, mediarecht en intellectueel eigendomsrecht. De advocaten zijn betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

De rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Omdat onze advocaat arbeidsrecht zowel werkgever als werknemer bijstaat, is hij goed in staat om zonder tunnelvisie te adviseren.

Bouwrecht

De bouwrecht advocaat van AMS treedt op voor aannemers, onderaannemers, maar ook voor particulieren.

Huurrecht

Onze advocaat huurrecht staat zowel huurder als verhuurder bij in zaken over het huurrecht bedrijfsruimte.

Incasso advocaat

Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Bij incasso komt het aan op de juiste timing én toonzetting.

Insolventierecht

De advocaten en curatoren van AMS zijn gespecialiseerd in insolventierecht, waaronder herstructurering en doorstart.

Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht biedt een eigenaar van een ontwerp bescherming tegen onrechtmatige acties van derden.

Mediarecht

De mediarecht advocaat van AMS Advocaten houdt zich onder meer bezig met onrechtmatige publicaties op het internet en in de krant.

Ondernemingsrecht

De advocaten van AMS adviseren en procederen onder meer over aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en overnames.

Vastgoedrecht

De AMS advocaten hebben veel ervaring met het adviseren, onderhandelen en procederen over civielrechtelijke vastgoed kwesties.

Verbintenissenrecht

Als een contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan AMS Advocaten u met juridisch advies bijstaan.