Arbeidsrecht

Advocaat bij opstellen arbeidsovereenkomst

De AMS advocaat arbeidsrecht adviseert zijn cliënten regelmatig over de inhoud van een arbeidsovereenkomst en stelt deze ook op. Diverse cliënten vragen onze arbeidsrecht advocaat jaarlijks te controleren of de arbeidsovereenkomsten nog actueel zijn. Daarnaast stelt hij in opdracht van zijn cliënten speciale arbeidsovereenkomsten op, zoals de arbeidsovereenkomst voor een directeur-grootaandeelhouder of voor een expat. Ook geeft hij advies aan ondernemingsraden als het gaat om arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een dienstverband kan eindigen door opzegging van werknemer of werkgever, met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) of via een ontslagvergunning van het UWV. Voor welke methode ook wordt gekozen, de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. Een werkgever mag niet zomaar opzeggen. Er gelden namelijk opzegverboden (bv. bij ziekte van de werknemer). Ook moeten opzegtermijnen en andere formaliteiten in acht worden genomen. Vindt een werknemer dat hij onterecht is ontslagen, dan kan hij een vordering instellen bij de kantonrechter wegens kennelijk onredelijk ontslag. De advocaten arbeidsrecht van AMS hebben ruime ervaring met het adviseren en zonodig procederen voor zowel werknemer als werkgever.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Andere zaken die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de orde kunnen komen zijn de toepassing van een concurrentiebeding of een relatiebeding. Een concurrentiebeding belet de werknemer voor een bepaalde periode na het einde van het dienstverband werkzaamheden te verrichten die gelijk(soortig) zijn aan die van de voormalige werkgever. Een relatiebeding behelst een verbod voor de werknemer om in contact te treden met klanten en relaties van de werkgever. In gevallen waarbij de belangen van een werknemer door de instandhouding van een dergelijk beding onevenredig wordt geschaad, kan een werknemer de Kantonrechter verzoeken om een concurrentie- of relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Ook voor zulke procedures bent u bij AMS Advocaten aan het juiste adres.

Transitievergoeding: ontslagvergoeding

Bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst maakt de werknemer meestal aanspraak op een ontslagvergoeding. Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer onder omstandigheden recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan recht bestaan op een aanvullende vergoeding in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

Kantonrechtersformule

Voorheen bepaalde de kantonrechter aan de hand van een formule de hoogte van de ontslagvergoeding (de Kantonrechtersformule). Factoren die hierbij een rol speelden waren het aantal gewogen dienstjaren, het maandsalaris en de verwijtbaarheid van de werknemer of werkgever bij het ontslag.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zonder inachtneming van de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct. Voor een ontslag op staande voet is een dringende reden vereist (bv. diefstal of dronkenschap van de werknemer op het werk). Een werknemer kan het ontslag aanvechten door binnen 2 maanden bij de rechter een beroep te doen op de vernietigbaarheid van het ontslag en voorts te vorderen dat hij weer te werk wordt gesteld en dat zijn loon wordt doorbetaald. De kantonrechter zal dan moeten beoordelen of er inderdaad sprake was van een dringende reden.

Ontslag onterecht? Werkgever schadeplichtig

De werkgever kan schadeplichtig worden gesteld als het ontslag onterecht is gegeven. De werkgever doet er aldus verstandig aan om een voornemen tot ontslag op staande voet vooraf te laten beoordelen door een advocaat. Bent u als werknemer (onterecht) ontslagen dan is snelle actie eveneens vereist. In beide gevallen kunnen wij u van dienst zijn.

Adviseur bij reorganisatie

Daarnaast adviseert de AMS advocaat grote en kleinere bedrijven over reorganisatie. Niet alleen over de wijze waarop de reorganisatie plaatsvindt, maar ook over de inhoud van een eventueel sociaal plan. Aan de andere kant staat onze arbeidsrecht advocaat regelmatig werknemers bij die in het kader van een reorganisatie worden ontslagen.

Arbeidsrecht advocaten in Amsterdam

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben ruime kennis en ervaring in het arbeidsrecht, zowel in het adviserende voortraject bij het opstellen/checken van contracten, als bij het procederen in ontslagzaken en in zaken betreffende de zorgplicht van de werkgever. Omdat wij zowel werkgevers als werknemers bijstaan, zijn wij in staat vanuit beide perspectieven het beste advies en de meest efficiënte oplossingen aan te dragen.