Sander Schouten

Advocaat Insolventierecht

Sander Schouten

Over Sander

Sander heeft meer dan twintig jaar ervaring als advocaat en curator in faillissementen. Nadat Sander bij twee middelgrote advocatenkantoren ervaring had opgedaan, richtte hij in 2011 samen met drie partners AMS Advocaten N.V. in Amsterdam op. Sander houdt zich bezig met procederen en adviseren op de rechtsgebieden insolventierecht en ondernemingsrecht.

Insolventierecht

Hij wordt met name aangesteld als curator of bewindvoerder in surseances van grote ondernemingen. In deze functies heeft hij ruime ervaring opgedaan in het faillissementsrecht. Sander is daarmee bij uitstek de advocaat om cliënten bij te staan in (dreigende) geschillen met curatoren over onder meer bestuurdersaansprakelijkheid en faillissementspauliana’s, of voor advies over een doorstart.

Zo trad Sander met succes op voor het wereldwijd verkochte horlogemerk TW Steel in een procedure tegen een curator van een failliete distributeur en heeft hij het Indiase farmaceutische bedrijf Maneesh Pharmaceuticals bijgestaan in procedures tegen een curator van een dochteronderneming en geadviseerd over doorgevoerde herstructureringen.

WHOA

Sander staat ook ondernemingen bij die op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) hun schuldeisers een akkoord willen aanbieden om op die manier hun schulden te saneren. Aan de andere kant adviseert Sander ook aandeelhouders en schuldeisers aan wie op grond van de WHOA een akkoord wordt aangeboden.

Zo heeft Sander de Duitse aandeelhoudersvereniging SdK geadviseerd over het door Steinhoff International Holdings N.V. aangeboden WHOA-akkoord, wat één van de grootste WHOA-trajecten is sinds deze wet bestaat.

Ondernemingsrecht

Sander heeft veel ervaring met civielrechtelijke procedures over commerciële geschillen. Daarnaast adviseert hij zijn cliënten over aandeelhoudersgeschillen, (arbeidsrechtelijke) reorganisaties en non-concurrentiebedingen.

Zo heeft hij in 2022 een aandeelhouder in een procedure bijgestaan waarbij de uitleg van een aandeelhoudersovereenkomst centraal stond en de vraag of hij verplicht was zijn aandelen te laten certificeren én heeft hij met succes een franchisegever bijgestaan in een geschil met een franchisenemer die de franchiseovereenkomst wenste te beëindigen en van mening was dat het daarin opgenomen non-concurrentiebeding niet meer op hem van toepassing was.

Specialisatieopleiding

Sander heeft de postdoctorale specialisatieopleiding Insolventierecht aan de Grotius Academie voltooid. Dit is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het faillissementsrecht.

Sander is voorts lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en diens internationale tak INSOL Europe.

Rechtsgebiedenregister

Sander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden geregistreerd: insolventierecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kom verder
met steun van AMS

Neem contact op

Blogs van Sander

AMS Advocaten

BN International BV failliet verklaard na surseance van betaling

De rechtbank Amsterdam heeft op dinsdag 28 november 2023 voorlopige surseance ...

Lees verder
Insolventierecht

Faillissement Big Bazar: gevolgen voor verhuurders, werknemers en leveranciers

Big Bazar is op dinsdag 26 september 2023 door de rechtbank Amsterdam failliet ...

Lees verder
Verbintenissenrecht

Rompovereenkomst: terugkrabbelende verkoper toch verplicht te verkopen?

In een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland staat ...

Lees verder