Terug
f

faillissementspauliana

Faillissementspauliana ziet op handelingen die een schuldenaar (de latere failliet) onverplicht heeft verricht terwijl hij wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van één of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheid het gevolg zou zijn. De  curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
heeft in een faillissement de bevoegdheid om deze paulianeuze rechtshandelingen te vernietigen. Dit wordt de actio pauliana De mogelijkheid van een schuldeiser of een curator om een benadelende rechtshandeling te vernietigen.
» Meer over actio pauliana
actio pauliana
genoemd. Voorwaarde is dat de handeling de boedel moet hebben benadeeld en dat deze benadeling ook voorzienbaar was.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op