Ondernemingsrecht

Lees meer

De advocaten van AMS adviseren en procederen onder meer over aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en overnames.
Verbintenissenrecht

Lees meer

Als een contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan AMS Advocaten u met juridisch advies bijstaan.
De procesadvocaten van AMS hebben door jarenlange ervaring met verschillende procedures grote kennis van het civiele procesrecht.
Procesrecht

Lees meer

De mediarecht advocaat van AMS Advocaten houdt zich onder meer bezig met onrechtmatige publicaties op het internet en in de krant.
Mediarecht

Lees meer

Arbeidsrecht

Lees meer

Onze advocaten adviseren en begeleiden hun klanten bij (complexe) arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze dienstverlening kenmerkt zich door pragmatische en oplossingsgerichte adviezen, korte lijnen en flexibele inzet. Arbeidsovereenkomsten Onze advocaten hebben ...
Insolventierecht

Lees meer

De advocaten en curatoren van AMS zijn gespecialiseerd in insolventierecht, waaronder herstructurering en doorstart.
Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Bij incasso komt het aan op de juiste timing én toonzetting.
Incasso

Lees meer

Het intellectueel eigendomsrecht biedt een eigenaar van een ontwerp bescherming tegen onrechtmatige acties van derden.
Intellectueel eigendomsrecht

Lees meer

Vastgoedrecht

Lees meer

De AMS advocaten hebben veel ervaring met het adviseren, onderhandelen en procederen over civielrechtelijke vastgoed kwesties.
Huurrecht bedrijfsruimte

Lees meer

Onze advocaat huurrecht staat zowel huurder als verhuurder bij in zaken over het huurrecht bedrijfsruimte.
Splitsing in appartementsrechten Een appartementsrecht is een recht dat welbeschouwd uit twee onderdelen bestaat: enerzijds gaat het om een aandeel in de eigendom van een gebouw, anderzijds gaat het om een exclusief gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van d ...
Vereniging van eigenaren

Lees meer

De bouwrecht advocaat van AMS treedt op voor aannemers, onderaannemers, maar ook voor particulieren.
Bouwrecht

Lees meer