Ondernemingsrecht

Lees meer

De advocaten van AMS adviseren en procederen onder meer over aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en overnames.
Verbintenissenrecht

Lees meer

Als een contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan AMS Advocaten u met juridisch advies bijstaan.
Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de wijze van procederen, procestermijnen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld et cetera. De belangrijkste wetten ...
Procesrecht

Lees meer

De mediarecht advocaat van AMS Advocaten houdt zich onder meer bezig met onrechtmatige publicaties op het internet en in de krant.
Mediarecht

Lees meer

Arbeidsrecht

Lees meer

Omdat onze advocaat arbeidsrecht zowel werkgever als werknemer bijstaat, is hij goed in staat om zonder tunnelvisie te adviseren.
Insolventierecht

Lees meer

De advocaten en curatoren van AMS zijn gespecialiseerd in insolventierecht, waaronder herstructurering en doorstart.
Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Bij incasso komt het aan op de juiste timing én toonzetting.
Incasso

Lees meer

Onze advocaat huurrecht staat zowel huurder als verhuurder bij in zaken over het huurrecht bedrijfsruimte.
Huurrecht bedrijfsruimte

Lees meer

Bouwrecht

Lees meer

De bouwrecht advocaat van AMS treedt op voor aannemers, onderaannemers, maar ook voor particulieren.
Vastgoedrecht

Lees meer

De AMS advocaten hebben veel ervaring met het adviseren, onderhandelen en procederen over civielrechtelijke vastgoed kwesties.
Het intellectueel eigendomsrecht biedt een eigenaar van een ontwerp bescherming tegen onrechtmatige acties van derden.
Intellectueel eigendomsrecht

Lees meer

AMS Advocaten is gevestigd in Amsterdam en Naarden. De advocaten houden zich vooral bezig met het ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, procesrecht, vastgoedrecht, huurrecht bedrijfsruimte, arbeidsrecht, insolventierecht en incasso. De advocaten van AMS zijn ...
Ambtenarenrecht

Lees meer