3 min lezen

ondernemingsrecht

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Advies en procederen

De advocaten van AMS Advocaten hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht. Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende zaken: van de oprichting van een BV tot een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Of het nu een advieskwestie of bijstand in een procedure betreft, ons team staat voor u klaar.

Advocaat ondernemingsrecht

Bij de oprichting van een vennootschap of een andere ondernemingsvorm zoals een stichting of coöperatie komt veel kijken. Contracten zoals een aandeelhoudersovereenkomst of een oprichtingsovereenkomst zullen moeten worden opgesteld. Deze documenten vormen de basis van de toekomstige onderneming: bij geschillen zijn de afspraken die hierin zijn neergelegd vaak van doorslaggevende factor. De ondernemingsrecht advocaten van AMS zijn van alle wettelijke voorschriften op de hoogte en hebben ruime ervaring bij het adviseren rond de oprichting van een onderneming.

De Ondernemingskamer

Ook na de oprichting kan het team van AMS Advocaten u bij alle mogelijke juridische situaties bijstaan. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding van een aandeelhoudersvergadering, de herstructurering van een bedrijf of advies bij een geschil tussen aandeelhouders of vennoten. Is er sprake van een deadlock situatie dan zijn er verschillende gerechtelijke procedures denkbaar. Zo kan een kort geding uitkomst bieden.

Onze advocaten procederen daarnaast regelmatig voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in het kader van een enquêteprocedure. In deze procedure wordt op verzoek van de aandeelhouders of de vennootschap zelf een onderzoek verricht naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap.

Uitkoop van een aandeelhouder of vennoot

Een andere weg om een geschil tussen aandeelhouders op te lossen is de uitkoop van één of meerdere aandeelhouders of vennoten. Of het nu om een aandeelhouder gaat die zelf wil worden uitgekocht (buy out), een uitstoot- of “squeeze-out”-procedure ten behoeve van de overige aandeelhouders of twee vennoten die hun samenwerking willen beëindigen, wij bieden advies en begeleiding in elk stadium van dit proces.

Ontslag bestuurder

Bij het ontslag van een bestuurder van een bedrijf zijn behalve ondernemingsrechtelijke ook arbeidsrechtelijke aspecten aan de orde. Naast zijn vennootschappelijke positie als statutair bestuurder staat de bestuurder meestal ook in een arbeidsrechtelijke relatie tot de vennootschap. Dit maakt het soms ingewikkeld om een bestuurder te ontslaan. Er moeten immers twee banden verbroken worden. Wij zijn ook thuis in het arbeidsrecht en kunnen daarom een ontslagsituatie vanuit beide perspectieven beoordelen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit kan variëren van interne aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij faillissement of van persoonlijke verwijtbaarheid en onrechtmatige daad van de bestuurder ten opzichte van een derde.

De rechtspraak over dit onderwerp is volop in ontwikkeling en wij houden onze kennis continu bij door middel van cursussen en jurisprudentiebesprekingen actueel. Zo blijven wij in staat cliënten van de meest actuele informatie en adviezen te voorzien.

Fusie en overname

De koop of verkoop van een bedrijf is een bijzonder proces. De wijze van de overdracht hangt af van de ondernemingsvorm: bij een BV gaat het meestal om een aandelentransactie terwijl bij een eenmanszaak of VOF een activa passiva transactie voor de hand ligt.

Maar bij iedere overdracht geldt dat het (juridisch) vooronderzoek essentieel is, zeker voor de koper. Hij zal natuurlijk willen weten hoe de financiële positie van de onderneming is, of er nog claims uit het verleden zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, en wat de juridische status van belangrijke contracten is. Het is daarom raadzaam om reeds bij de onderhandelingen omtrent een fusie of overname het advies van een advocaat te betrekken.

Ondernemingsrecht advocaten in Amsterdam

Het team van AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen voor (internationale) bedrijven en particulieren. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence