Blog

Dit is de blogpagina van AMS advocaten. Onze advocaten bloggen vooral aan de hand van actualiteiten over het recht.

Ontslag voor medewerker blindeninstituut die collega uitscheldt voor ‘blind varken’

Ontslag voor medewerker blindeninstituut die collega uitscheldt voor ‘blind varken’

Belediging van de werkgever en/of collega’s kan reden zijn voor ontslag. Het hangt af van de omstandigheden van het geval of het om een zodanige ernstige belediging gaat dat de arbeidsrelatie is ontwricht en het dienstverband geen stand meer kan houden. In een recente uitspraak van de kantonrechter te Roermond was dat het geval. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht deze bijzondere uitspraak toe.

Lees verder over: Ontslag voor medewerker blindeninstituut die collega uitscheldt voor ‘blind varken’

Werknemers niet gehouden aan concurrentiebeding door belemmeringsverbod?

Werknemers niet gehouden aan concurrentiebeding door belemmeringsverbod?

In een recente zaak bij de rechtbank Rotterdam stond de overtreding van het concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding door ex-werknemers van een detacheringsbureau ter discussie. Advocaat arbeidsrecht Lennard Noordzij over de uitspraak.

Lees verder over: Werknemers niet gehouden aan concurrentiebeding door belemmeringsverbod?

Ontslag op staande voet: geen transitievergoeding

Ontslag op staande voet: geen transitievergoeding

Een werkgever constateert bij toeval dat een werkneemster heeft gesjoemeld met facturen. Zij heeft de werkgever facturen laten betalen die eigenlijk door de partner van de werkneemster betaald hadden moeten worden. Er volgt ontslag op staande voet. De werkneemster voelt zich als crimineel behandeld en berust in haar ontslag. Zij verzoekt wel om diverse schadevergoedingen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de beschikking van de rechtbank.

Lees verder over: Ontslag op staande voet: geen transitievergoeding

Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag verzocht een huurder de rechtbank om een verbod voor de ontruiming van zijn huurwoning. De ontruiming was aangezegd nadat de huurder zijn schuldeisers een voorstel tot afwikkeling van zijn schulden had toegestuurd. Kan in deze situatie een ontruimingsverbod worden verkregen? Insolventierecht advocaat Heleen Ceelen bespreekt het vonnis.

Lees verder over: Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

Algemene voorwaarden: de B van Battle of Forms

Algemene voorwaarden: de B van Battle of Forms

Als een koper en verkoper een overeenkomst met elkaar willen sluiten, welke algemene voorwaarden zijn dan op die overeenkomst van toepassing? De algemene inkoopvoorwaarden van koper of de algemene leveringsvoorwaarden van de verkoper? Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper zocht het uit voor de wekelijkse serie: het A tot en met Z van de Algemene Voorwaarden.

Lees verder over: Algemene voorwaarden: de B van Battle of Forms

Hof beveelt bestuurder failliete vennootschap tot overlegging bescheiden uit administratie

Hof beveelt bestuurder failliete vennootschap tot overlegging bescheiden uit administratie

Dat je als schuldeiser niet met lege handen hoeft te blijven staan als een wederpartij weigert inzage te geven in stukken op grond waarvan schade kan worden begroot blijkt uit een (nog niet gepubliceerde) uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Advocaat aansprakelijkheidsrecht Hein Hoogendoorn legt uit wat er in deze kwestie speelde, en hoe de schuldeiser in dit geval mogelijk toch toegang zal krijgen tot stukken die de wederpartij in zijn bezit heeft.

Lees verder over: Hof beveelt bestuurder failliete vennootschap tot overlegging bescheiden uit administratie

Verwijdering uit het Extern Verwijzings- en Incidentenregister van verzekeraars, kan dat?

Verwijdering uit het Extern Verwijzings- en Incidentenregister van verzekeraars, kan dat?

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag vordert een verzekeringsnemer verwijdering van zijn persoonsgegevens uit het Incidentenregister van een verzekeraar en het Extern Verwijzingsregister. Advocaat procesrecht Heleen Ceelen bespreekt deze zaak.

Lees verder over: Verwijdering uit het Extern Verwijzings- en Incidentenregister van verzekeraars, kan dat?

Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

De faillissementsaanvraag heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een geducht incassomiddel. Soms gebeurt het dat iemand failliet wordt verklaard zonder dat hij zelf bij de mondelinge behandeling van dat verzoek is verschenen. Er kan dan verzet worden ingesteld tegen de faillietverklaring. Dat moet via een advocaat. Onlangs moest de rechtbank Den Haag zich uitlaten over de vraag of een verzet tegen een faillietverklaring ook kan slagen als er alsnog – na de faillietverklaring dus – een betalingsregeling met de aanvrager wordt getroffen. Over zo’n situatie had een rechter zich nog niet eerder hoeven uitlaten. Advocaat insolventierecht Hein Hoogendoorn behandelde deze zaak en bespreekt de opmerkelijke uitkomst.

Lees verder over: Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

Volg ons op social media
Ontvang onze nieuwsbrief
Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Categorieën