Blog

Accenture
Met
AMS kom
je verder
Zoek een blog
Gea Flapper

De formulering van een boetebeding is essentieel

Casus In deze zaak hebben kopers een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Aannemer ondanks zorgvuldige voorbereiding en uitvoering aansprakelijk voor schade

In januari van dit jaar heeft de Hoge Raad een bijzonder arrest gewezen. De Hoge ...

Lees verder
Gea Flapper

Redelijke opzegtermijn in duurovereenkomsten

De casus Al vanaf 2008 en 2011 verzorgden twee transportbedrijven pakketbezorging ...

Lees verder
Onno Hennis

Exxon Mobil zet juridische strijd tegen Follow This voort. Kan dat wel?

Impact belegger Follow This wenste bij olieproducent Exxon Mobil een voorstel ...

Lees verder
Onno Hennis
Arbeidsrecht

Overmars per direct wereldwijd geschorst door de FIFA, maar kan dat eigenlijk wel?

Vanavond werd bekend dat de FIFA technisch directeur De leidinggevende van een ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Is voor de koop van een bouwkavel door een consument een ondertekende koopovereenkomst vereist en geldt de bedenktijd van drie dagen?

De Hoge Raad oordeelt van niet. Advocaat Lennard Noordzij licht toe. Achtergrond ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Verjaring niet gestuit door instellen voorlopig getuigenverhoor

Kern van het geschil BessTrade heeft een gereviseerde balenpers gekocht en geleverd ...

Lees verder
Sander Schouten
AMS Advocaten

BN International BV failliet verklaard na surseance van betaling

De rechtbank Amsterdam heeft op dinsdag 28 november 2023 voorlopige surseance ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Vordering wegens verbeurde dwangsom kan als steunvordering dienen

In het Berzona-arrest heeft de Hoge Raad met betrekking tot een steunvordering ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is in werking getreden

Op woensdag 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ...

Lees verder
Gea Flapper
Mediarecht

Vordering tot prijsgeven persoonsgegevens door werkgever faalt

Eind september 2023 vond bij het Hof Arnhem een procedure plaats tussen een bedrijf ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wetsvoorstel tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie treedt in werking

Op 15 november 2023 zal de tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Hoe publiciteit zoeken tegen je kan werken in de rechtszaal

Eind september diende bij de voorzieningenrechter in Leeuwarden een nogal bijzonder ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Wijzigingen in de waarschuwingsplicht van aannemers

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Na jaren aanpassing en uitstel zal met ingang ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Faillissement Big Bazar: gevolgen voor verhuurders, werknemers en leveranciers

Big Bazar is op dinsdag 26 september 2023 door de rechtbank Amsterdam failliet ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Rechtbank Amsterdam erkent Engels vonnis

Op 13 juli 2023 oordeelde de Rechtbank Amsterdam in de zaak van ADS Securities, ...

Lees verder
Marcus Wester

Ontbinding van de huurkoopovereenkomst: wat is “volledige verrekening?”

Wat is huurkoop? huurkoop De koopovereenkomst waarbij de zaak wel aan koper wordt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: zo moet rente worden behandeld bij de vereffening van een nalatenschap

Vereffening: flexibele figuur ter afwikkeling nalatenschap De Hoge Raad heeft ...

Lees verder
Marcus Wester
Bouwrecht

Wel of geen oplevering?

In een recente uitspraak heeft Hof Den Bosch bepaald dat de aannemer geen aanspraak ...

Lees verder
Nienke Bobbert

Aansprakelijkheid Raad van Commissarissen

Wanneer is sprake van interne aansprakelijkheid (2:9 BW)? Norm Het is de taak ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief