Hidde Reitsma

Wie is opdrachtgever: eenmanszaak of BV?

In het handelsverkeer worden opdrachten niet altijd nauwkeurig schriftelijk vastgelegd. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beëindigen dienstverband met een zieke werknemer

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van de werknemer is ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Woning onderverhuren: mag dat nu wel of niet?

Een huurwoning onderverhuren: mag dat nu wel of niet? Volgens de wet mag de onderhuur ...

Lees verder
Sander Schouten

Vervangende machtiging voor aandeelhoudersvergadering

Een aandeelhouder heeft verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Slecht werkgeverschap door ‘slapende’ arbeidsovereenkomst?

In deze zaak houdt de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die arbeidsongeschikt ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Mandelige muur ontbreekt op tekening: fout constructeur?

Een constructeur maakt constructietekeningen ten behoeve van funderingsherstel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Standplaatswijziging vanwege relatie met collega: AMS legt uit!

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter te Groningen stond de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Europees Hof: publicatie foto rapper Rex van P. in Parool inbreuk op privacy

Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft in een recent arrest het oordeel ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Tv-uitzending ‘Dossier huurmoord’ inbreuk op privacy? Gaat persvrijheid voor privacy?

In deze zaak stelt een exploitant van een escortbureau dat een misdaadverslaggever ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Biedt bankgarantie zekerheid voor de onderliggende rechtsverhouding?

Een bankgarantie is een veelvoorkomende financieringsconstructie en strekt tot ...

Lees verder
Sander Schouten

Is schuldenaar rente verschuldigd bij schuldeisersverzuim?

Als de nakoming van een verbintenis wordt verhinderd doordat de schuldeiser geen ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Gebruik appartement strijdig met bestemming volgens splitsingsakte?

In deze zaak stelt de Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementencomplex ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Battle of forms bij algemene voorwaarden: wat zijn de spelregels?

In internationale handelsgeschillen wordt nogal eens getwist over de vraag welke ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer schort herstelwerkzaamheden op bij uitblijven betaling

In deze zaak ontstaat onenigheid tussen opdrachtgevers van de bouw van een huis ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Mandaat van de VvE voor onderhoud ook achteraf mogelijk?

In een zaak die recent diende voor de rechtbank Noord-Holland, had een appartementseigenaar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ontbinding agentuurovereenkomst door kantonrechter: AMS legt uit!

De wet bepaalt dat elke partij een verzoek tot ontbinding van een agentuurovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Islamitische slager klaagt Staat aan wegens instructies rondom slachting

Kort voor het offerfeest spande een islamitische slagerij vorige maand een kort ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Niet nakomen re-integratieverplichting: ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een zieke werkneemster wordt door de bedrijfsarts geschikt geacht om te starten ...

Lees verder
Sander Schouten

Nazi-sympathisant terecht ontslagen als geschiedenisleraar?

Wat een werknemer buiten werktijd doet, gaat een werkgever in principe niets aan. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Reputatieschade school wegens negativiteit op Facebook?

Onlangs werd in een kort geding geoordeeld dat de ouders van een ‘Gülen’-school ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief