Marco Guit

‘Ontslagen’ muzikant had recht op opzegtermijn

De voorman van een band zegt met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Oproep tot opzeggen lidmaatschap valt verkeerd

Als er sprake is van een onrechtmatige (onjuiste of misleidende) publicatie kan ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontbinden arbeidscontract tijdens zwangerschap: mag dat?

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever het dienstverband van een werkneemster ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Rechter: ontruiming Vluchtgarage in winters weer inhumaan

De inmiddels landelijk bekende Vluchtgarage, een door uitgeprocedeerde asielzoekers ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kort geding V&D: rechter moet belangenafweging maken

V&D heeft aangekondigd de lonen van het personeel te willen verlagen wegens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Schorsing van executie in een ontruimingszaak: hoe werkt het?

In een recente procedure was een huurder door de kantonrechter veroordeeld tot ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De Rechtspraak publiceert het vonnis tegen ontslagen journalist Trouw

De Rechtspraak heeft het vonnis tegen journalist Perdiep Ramesar, die eind vorig ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Veranderingen arbeidsrecht 2015

Op 1 januari is het eerste gedeelte van de aanpassingen uit de Wet werk en zekerheid ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Hoofdaannemer niet altijd aansprakelijk voor fout onderaannemer!

In het bouwrecht geldt de regel dat een aannemer jegens zijn opdrachtgever aansprakelijk ...

Lees verder
Marcus Wester

Compensatie mogelijk bij vertraging door staking

Passagiers kunnen in specifieke gevallen compensatie vorderen van een luchtvaartmaatschappij ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad gaat “om”: faillissement VOF betekent niet steeds dat van vennoten

Heel soms komt de Hoge Raad (HR) terug op vaste rechtspraak. Op 6 februari 2015 ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schending zorgplicht adviseur bij onjuiste omzetprognose?

Op dit blog zijn al verschillende uitspraken behandeld over de vraag of een franchisegever ...

Lees verder
Sander Schouten

Rechter passeert bepaling in aandeelhoudersovereenkomst

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam besliste onlangs dat het beroep ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Rechter: executant moet beslag opheffen

Een schuldeiser heeft executoriaal beslag gelegd op een woning, maar de hypotheekhouder ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Klacht over fout advocaat: na 13 maanden tijdig?

Een cliënt liet meer dan een jaar verstrijken voordat hij bij zijn advocaat klaagde ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Opheffing beslag goederen Irak wegens immuniteit van executie?

De rechtbank wees onlangs een interessante uitspraak over executiemaatregelen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor inkomensderving wegens ziekte werknemer

Een werkgever heeft de plicht zich te gedragen als een goed werkgever. Dit houdt ...

Lees verder
Sander Schouten

Te laat geklaagd na verrijking: klachtplicht verzaakt?

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland volgt dat een klager ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opschorting en schadevergoeding bij gebrek door aannemer

Als een partij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Verjaring geldvordering tegen gaan

Om verjaring van een vordering tegen te gaan, moet de verjaringstermijn worden ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief