Marco Guit

Instorting varkensstal: aannemer aansprakelijk of eigen schuld opdrachtgever?

Als tijdens bouwwerkzaamheden schade ontstaat aan het bouwwerk, is meestal de ...

Lees verder
Denise Janssen
Bouwrecht

Aannemer zet opdrachtgever onder druk met opschorting: misbruik van omstandigheden?

Het komt geregeld voor dat een aannemer een extra betaling probeert af te dwingen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Naaktrecreatie aan boord schip reden voor ontslag kapitein?

In de laatste jaren zijn de normen voor wat betreft ongepast gedrag op de werkvloer ...

Lees verder
Onno Hennis

Vordering tot uittreding toegewezen zonder aanwijzing waarderingsdeskundige

In een recent gepubliceerde uitspraak veroordeelde de rechtbank Noord-Holland ...

Lees verder
Marco Guit

Nakoming overeenkomst in kort geding

Ondanks het feit dat de leverancier de distributieovereenkomst had beëindigd, ...

Lees verder
Marco Guit

Abusievelijke betalingen aan pandgever weggesluisd voor faillissement: curator met lege handen?

TND Holding is aandeelhouder van TND BV. Tot zekerheid voor de terugbetaling van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Opheffing VOF bij echtscheiding vennoten: wie krijgt wat?

Bij de opheffing van een VOF denken de meeste mensen aan twee zakelijke partners ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Opheffing conservatoir beslag na afwijzing vordering in bodemzaak

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep over een vordering ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Let op! Dwingende bewijskracht van een overeenkomst ligt enkel in het origineel

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep over de kopie van een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde leidt tot vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst

Op het moment dat een werkgever – na de ontvangen toestemming van het UWV – een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster ontslagen wegens vergelijking vaccinatiebeleid met Jodenvervolging op LinkedIn

Sinds het begin van de coronapandemie wordt er regelmatig hevig gediscussieerd ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Aanvang verjaringstermijn bij een onjuist belastingadvies

Wanneer er door een ingeschakelde belastingadviseur een onjuist belastingadvies ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Let op met een forumkeuze in algemene voorwaarden bij buitenlandse consumenten

De Rechtbank Amsterdam oordeelde recent over een forumkeuze in een internationaal ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opgelegde gevangenisstraf werknemer leidt tot verstoorde arbeidsverhouding

Wat gebeurt er met een arbeidsovereenkomst als een werknemer wordt veroordeeld ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Auteursrecht op de handvatten van zwepen en spankingsinstrumenten

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs een oordeel geveld in een juridisch wapenstrijd ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Meer dan 10.000 Uber-taxichauffeurs zijn werknemers

De discussie die de laatste jaren steeds vaker wordt gevoerd is of het businessmodel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Tussentijds opzegbeding in vaststellingsovereenkomst leidt tot WW-uitkering

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege. ...

Lees verder
Onno Hennis

Ondanks formele gebreken in besluitvorming blijft ontslag van bestuurder overeind

Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag blijkt dat een besluit dat tot stand ...

Lees verder
Onno Hennis

Welke verplichtingen gelden voor stichtingen vanaf 27 september 2021 voor het UBO-register?

Op 27 september 2021 treedt het UBO-register in werking. En hoewel een stichting ...

Lees verder
Onno Hennis

Sinds 1 juli ruimere mogelijkheden om een stichtingsbestuurder te laten ontslaan door de rechter

Bij wanbestuur bij een stichting was het tot voor kort relatief moeilijk om een ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief