Executieproblemen: veroordeelde partij geeft geen inzicht in zijn vermogen, wat te doen?

Recent schreef ik een blog over de vraag wat te doen als een tegenpartij ondanks een veroordelende uitspraak weigert te betalen en geen informatie verstrekt over zijn vermogen. In die situatie is het mogelijk deze informatie af te dwingen. De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat ook opgave van buitenlandse bronnen van inkomsten is vereist. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij legt uit.

Informatieplicht

De Hoge Raad oordeelde al in 1991 dat iedere schuldenaar in principe verplicht is een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom tegen hem verkreeg, inlichtingen te verschaffen over zijn inkomens- en vermogenspositie. Dit ziet zowel op roerende zaken (auto’s) als op andere goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
waarop beslag mogelijk is ( aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
, huizen en bankrekeningen). Deze plicht staat in artikel 475g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Verschillende oordelen feitenrechtspraak

De Rechtbank Den Haag oordeelt in deze zaak dat deze informatieplicht van de bestuurder geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse vermogensbestanddelen. Dit terwijl het Gerechtshof Amsterdam vorig jaar nog besliste dat buitenlandse vermogensbestanddelen en inkomsten buiten schot bleven. Tegen die uitspraak van het hof is met succes cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
bij de Hoge Raad ingesteld.

Hoge Raad: wel buitenlandse bronnen van inkomsten, maar geen vermogen

De Hoge Raad schept duidelijkheid. Ten eerste oordeelt hij dat de verplichting van de schuldenaar slechts betrekking op zijn bronnen van inkomsten, niet op het vermogen van de schuldenaar. Ten tweede stelt de Hoge Raad vast dat een schuldenaar ook inkomsten uit een bron buiten Nederland dient op te geven. Het is dus mogelijk een schuldenaar te dwingen een overzicht te verstrekken omtrent zijn inkomsten in binnen- en buitenland.

More in Procesrecht
meetlint
Aansprakelijkheid NVM-makelaar voor niet correct toepassen meetinstructie

De procureur-generaal bij de Hoge Raad concludeerde dat het hof Amsterdam terecht een makelaar aansprakelijk achtte tegenover kopers van een...

Close