Lennard Noordzij

Advocaat Procesrecht en (internationaal) contractrecht

Lennard Noordzij

Over Lennard

Lennard studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2013 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Lennard deed ervaring op bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam en is sinds mei 2017 verbonden aan AMS Advocaten.

Specialisaties

Lennard procedeert, onderhandelt en adviseert nationale en internationale cliënten in gerechtelijke procedures en arbitrage ("commercial litigation & dispute resolution") in eerste aanleg en hoger beroep. Zowel in kort geding als in bodemzaken. Lennard spreekt vloeiend Engels en procedeert daarom regelmatig namens internationale cliënten.

Hij is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het arbeidsrecht, (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht.

Lennard heeft met succes de specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie voltooid.Dit is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Recent 'track record'

Lennard stond in juni 2022 met succes een buitenlandse onderneming bij die met een onbetaalde vordering op een lege bv bleef zitten. De Rechtbank Noord-Nederland wijst alle vorderingen van Lennard's cliënte toe en acht de bestuurder in persoon, de moeder- en dochtermaatschappij van de onderneming in kwestie aansprakelijk voor de volledige schuld van ongeveer € 170.000. De Rechtbank vult op Lennard's verzoek in een later vonnis haar eerdere beslissing aan, zodat de startdatum van de rente klopt en de uitspraak direct ten uitvoer kan worden gelegd.

Lennard stond in maart 2022 met succes een werkgever bij die aansprakelijk werd gesteld door een voormalig werknemer voor ruim € 60.000 aan loon. Volgens de werknemer had hij nog recht op loon, omdat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is geëindigd, maar is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Rechtbank Noord-Holland wijst de loonvordering af omdat de arbeidsovereenkomst niet is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lennard stond in januari 2022 met succes een onderneming en haar twee directeuren bij die werden aangesproken tot betaling van een boete van meer dan € 1.1 miljoen. Deze zaak bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Haarlem, ging over afgebroken onderhandelingen. De rechtbank stelde Lennard's cliënten in het gelijk en oordeelde dat het de onderneming en haar bestuurders vrij stond de onderhandelingen af te breken zonder schadeplichtig te zijn.

Lennard stond in juli 2021 met succes een curator van AMS bij in een verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank Amsterdam tot heropening van een coöperatie na een turboliquidatie. De Rechtbank wijst het verzoek onder meer toe omdat de geliquideerde coöperatie zal moeten bestaan om in rechte te kunnen worden betrokken.

Lennard stond in november 2020 met succes een bestuurder bij in een bodemprocedure bij de Rechtbank Rotterdam. De bestuurder was bij verstek veroordeeld tot betaling van meer dan € 15 miljoen. Lennard is namens de bestuurder tegen dit vonnis in verzet gekomen en wierp een bevoegdheidsincident op. De rechtbank honoreert dit verweer en acht zich alsnog onbevoegd. Zij wijst alle vorderingen tegen de bestuurder af.

Lennard stond in maart 2020 met succes een aandeelhouder bij in een aandeelhoudersgeschil in kort geding bij de Rechtbank Amsterdam. De aandeelhouder krijgt 50% van zijn aandelen terug, zijn salaris wordt doorbetaald en het ontslagbesluit wordt geschorst.

In februari 2020 stond hij een werkgever bij in een bodemzaak bij de Rechtbank Noord-Holland. De rechtbank oordeelde dat de werknemer aansprakelijk is voor meer dan € 80.000,-.

In november 2019 stond hij met succes een werknemer bij die op staande voet was ontslagen. In hoger beroep veroordeelt het Gerechtshof 's-Hertogenbosch de werkgever tot betaling van meer dan € 230.000,-.

In april 2019 stond Lennard een statutair bestuurder bij in een bodemzaak bij de Rechtbank Amsterdam. De bestuurder ontving een vergoeding van € 120.000,-.

Expert bij BusinessInsider.nl

Naast zijn dagelijkse advocatenpraktijk is Lennard als expert verbonden aan de zakelijke nieuwswebsite BusinessInsider.nl.

Rechtsgebiedenregister

Lennard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden geregistreerd: burgerlijk procesrecht en verbintenissenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kom verder
met steun van AMS

Neem contact op

Blogs van Lennard

Procesrecht

Rechtbank Amsterdam erkent Engels vonnis

Op 13 juli 2023 oordeelde de Rechtbank Amsterdam in de zaak van ADS Securities, ...

Lees verder
Verbintenissenrecht

Weens koopverdrag: algemene voorwaarden, onderzoeksplicht en klachtplicht

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende ...

Lees verder
Ondernemingsrecht

Uittreding door aandeelhouder

Recent bepaalde de Rechtbank Gelderland dat een aandeelhouder mocht uittreden. ...

Lees verder