Blog

Accenture
Met
AMS kom
je verder
Zoek of een blog
Lennard Noordzij
Procesrecht

Beslaglegging op een buitenlandse bankrekening of buitenlandse goederen binnen de Europese Unie: een compleet overzicht

In de complexe wereld van internationale juridische geschillen kan het nodig zijn ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Rechtbank Amsterdam erkent Engels vonnis

Op 13 juli 2023 oordeelde de Rechtbank Amsterdam in de zaak van ADS Securities, ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Hoge Raad: bindend adviseur moet altijd hoor- en wederhoor toepassen

Op 2 juni 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over bindend ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Rechtbanken moeten zaakgegevens en zittingsdata openbaar maken

Baanbrekende uitspraak In een baanbrekende uitspraak heeft de Hoge Raad bepaald ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Erkenning Amerikaans vonnis: niet alle schadevergoeding kan in Nederland ten uitvoer worden gelegd

Voor vonnissen gewezen in lidstaten van de Europese Unie geldt dat geen verlof ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Gemeente wil verkoop van kostbaar beeld in Boekelo tegenhouden. Lukt dat?

Recentelijk vond een kort-geding plaats tussen de Gemeente Enschede en een hoteleigenaar ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Krakers van Amsterdamse villa van Russische oligarch mogen van Nederlandse rechter blijven zitten

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft gisteren de vordering ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Het verkrijgen van een afschrift van een vertrouwelijk arbitraal vonnis door een derde

Een van de uitgangspunten van arbitrage is dat de procedure en het vonnis in beginsel ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Hoe gaat de Nederlandse rechter om met bewijsstukken in een vreemde taal?

Het komt dikwijls voor dat in een civiele procedure voor de Nederlandse rechter ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Voorzieningenrechter acht zich bevoegd in weerwil van een arbitragebeding

In een uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam wordt duidelijk op welke ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Eisende partij wordt veroordeeld in werkelijke proceskosten van bestuurder van £ 280.000

Recent veroordeelde de rechtbank Amsterdam een partij in de daadwerkelijke advocaatkosten ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Langere verjaringstermijn schadeclaim na kunstroof

Recent oordeelde het hof Den Bosch over de verjaring van een schadevordering van ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Digitale handtekening bij het kopen van een huis rechtsgeldig

In een recente zaak oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland over de bewijskracht ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Schending van de waarheidsplicht heeft gevolgen: gedaagde mag geen tegenbewijs leveren

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland over het niet in acht ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Borgstelling directeur in privé vernietigd door echtgenote. Normale uitoefening bedrijf?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de vernietiging van een ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland over de bewijskracht van ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege niet verstrekken bewijs

In een recente zaak acht de Rechtbank Noord-Holland een bestuurder persoonlijk ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Verkoper aansprakelijk voor verlies van mondkapjes tijdens vervoer?

In een recente zaak acht de Rechtbank Rotterdam een verkoper niet aansprakelijk ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Gebreken onvoldoende onderbouwd, vordering toegewezen

Recent overwoog de Rechtbank Midden-Nederland dat de gedaagde de facturen van ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Executieproblemen: veroordeelde partij geeft geen inzicht in zijn vermogen, wat te doen?

Recent schreef ik een blog over de vraag wat te doen als een tegenpartij ondanks ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief