Procesrecht

20 mei 2021

De uitleg van het dictum

Dikwijls komt het voor dat partijen door de rechter worden veroordeeld, maar dat ...