Blog

Accenture
Met
AMS kom
je verder
Zoek of een blog
Nynke Noordmans

Niet minimaal blijken van vorderingsrecht leidt tot afwijzing faillissementsverzoek

Op grond van artikel 6 van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring op ...

Lees verder
Nienke Bobbert

Turboliquidatie – of toch faillissement?

Met een verwachte toename aan bedrijfsbeëindigingen is het spanningsveld tussen ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Door curator ingediende faillissementsverzoek van bestuurder misbruik van recht

Het aankondigen van een faillissementsverzoek lijkt in veel gevallen succesvol ...

Lees verder
Hidde Reitsma

BV ontbonden? Heropening kan: een BV heeft het eeuwige leven!

Het komt nogal eens voor dat een rechtspersoon – zoals een BV of een stichting ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Rente over een boedelschuld kwalificeert ook als een boedelschuld

Voor de vordering van een verhuurder die zich geconfronteerd ziet met een faillissement ...

Lees verder
Marco Guit

Abusievelijke betalingen aan pandgever weggesluisd voor faillissement: curator met lege handen?

TND Holding is aandeelhouder van TND BV. Tot zekerheid voor de terugbetaling van ...

Lees verder
Onno Hennis

D-Reizen failliet verklaard: wat komt daar allemaal bij kijken?

Vandaag, 6 april 2021, heeft de rechtbank Haarlem het faillissement van D-RT Groep ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Curator verkoopt zaken in weerwil van eigendomsvoorbehoud. Hoe zit het?

Bij een eigendomsvoorbehoud gaat het eigendom van een geleverde zaak pas over ...

Lees verder
Marco Guit

Niet-ontvankelijk verklaring afkoelingsperiode in WHOA-zaak

De rechtbank Noord-Holland heeft op 29 januari 2021 wederom een uitspraak gedaan ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

De eerste WHOA-beschikkingen zijn een feit

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. ...

Lees verder
Marco Guit

Eerste uitspraken op basis van Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Per 1 januari 2021 is Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

1 januari 2021 is het zover; de WHOA komt eraan

Op 6 oktober 2020 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) door de Eerste ...

Lees verder
Marco Guit

Arrest Hof: keuze turboliquidatie niet onrechtmatig

Een turboliquidatie is een snelle en simpele manier om een onderneming zonder ...

Lees verder
Sander Schouten

Vermoedens van onbehoorlijke taakvervulling bij failliete onderneming: zo zit het!

Als een bedrijf failliet gaat, kan een bestuurder soms aansprakelijk worden gehouden ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten: positie schuldeiser

Een schuldeiser kan het faillissement van zijn debiteur aanvragen. Dit faillissement ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurder aansprakelijk voor vordering schuldeiser bij onterechte turboliquidatie

Als er geen vermogen (baten) meer aanwezig is bij de ontbinding van een vennootschap, ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Hoger beroep tegen faillietverklaring slaagt wegens hoogte rekening-courantvordering van failliete vennootschap op haar bestuurder

Een onderneming die, op verzoek van een schuldeiser, failliet wordt verklaard ...

Lees verder
Sander Schouten

Verbod curator om woonhuis van bestuurder te ontruimen in verband met coronacrisis

In een recente beschikking van de rechtbank Midden-Nederland werd de curator verboden ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Selectieve betaling van schuldeisers: bestuurder(s) aansprakelijk?

Op dit moment houdt de Coronacrisis vele ondernemers in haar greep. Als gevolg ...

Lees verder
AMS Advocaten
In de media

Bram Moszkowicz failliet verklaard, Marco Guit benoemd tot curator

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag AMS advocaat Marco Guit benoemd tot ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief