Categorie: Insolventierecht

Het pingpongspel van stellen en bewijzen bij bestuurdersaansprakelijkheid

Het pingpongspel van stellen en bewijzen bij bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een failliete onderneming kan onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de boedelschuld. Aan deze aansprakelijkheid gaat een soort pingpongspel van stellen en bewijzen tussen curator en bestuurder vooraf. In een recente uitspraak zet het hof de verschillende stappen op heldere wijze uiteen. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma licht toe.Lees verder over: Het pingpongspel van stellen en bewijzen bij bestuurdersaansprakelijkheid

Curator kan niet altijd in verzet tegen faillissement

Curator kan niet altijd in verzet tegen faillissement

In een procedure bij de Hoge Raad houdt de ongegrondverklaring van een verzet door een curator tegen een faillietverklaring stand. De Hoge Raad herhaalt in deze uitspraak dat een curator onder specifieke omstandigheden zelf in verzet kan tegen een faillissement, maar niet in alle gevallen. Met deze uitspraak worden de (on)mogelijkheden voor een verzet door een curator duidelijker. Advocaat insolventierecht Heleen Ceelen legt uit.Lees verder over: Curator kan niet altijd in verzet tegen faillissement

Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag verzocht een huurder de rechtbank om een verbod voor de ontruiming van zijn huurwoning. De ontruiming was aangezegd nadat de huurder zijn schuldeisers een voorstel tot afwikkeling van zijn schulden had toegestuurd. Kan in deze situatie een ontruimingsverbod worden verkregen? Insolventierecht advocaat Heleen Ceelen bespreekt het vonnis.Lees verder over: Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

De faillissementsaanvraag heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een geducht incassomiddel. Soms gebeurt het dat iemand failliet wordt verklaard zonder dat hij zelf bij de mondelinge behandeling van dat verzoek is verschenen. Er kan dan verzet worden ingesteld tegen de faillietverklaring. Dat moet via een advocaat. Onlangs moest de rechtbank Den Haag zich uitlaten over de vraag of een verzet tegen een faillietverklaring ook kan slagen als er alsnog – na de faillietverklaring dus – een betalingsregeling met de aanvrager wordt getroffen. Over zo’n situatie had een rechter zich nog niet eerder hoeven uitlaten. Advocaat insolventierecht Hein Hoogendoorn behandelde deze zaak en bespreekt de opmerkelijke uitkomst.Lees verder over: Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

Afwenden faillissement? Betalen steunvordering kan lonen!

Afwenden faillissement? Betalen steunvordering kan lonen!

In een zaak waarin hoger beroep was ingesteld tegen een faillietverklaring bij het hof Arnhem-Leeuwarden werd tijdens de procedure de steunvordering voldaan. Daarmee verdween een van de voorwaarden waaronder het faillissement was uitgesproken. Kan dat? Insolventierecht advocaat Heleen Ceelen bespreekt deze uitspraak.Lees verder over: Afwenden faillissement? Betalen steunvordering kan lonen!

Hoe zit ook al weer met overeenkomsten van overdracht tot zekerheid?

Hoe zit ook al weer met overeenkomsten van overdracht tot zekerheid?

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent een verbod van overdracht tot zekerheid. Tot 1992 was zo’n overdracht een toelaatbaar zekerheidsrecht, maar sinds daar het stille pandrecht voor in de plaats is gekomen is zekerheidsoverdracht niet meer toegestaan. Partijen die toch een zekerheidsoverdracht overeenkomen riskeren vervelende gevolgen, getuigende een vonnis dat advocaat insolventie- en zekerheidsrecht Hein Hoogendoorn bespreekt.Lees verder over: Hoe zit ook al weer met overeenkomsten van overdracht tot zekerheid?

Geldprijs winnen tijdens schuldsanering, alles voor schuldeisers?

Geldprijs winnen tijdens schuldsanering, alles voor schuldeisers?

In de laatste maanden van haar schuldsaneringstraject wint een vrouw een groot geldbedrag in een loterij. De vrouw besluit een klein deel van het prijzengeld uit te geven, de rest draagt zij af aan haar bewindvoerder. Mag dat? Insolventierecht advocaat Heleen Ceelen bespreekt een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin deze vraag voor lag.Lees verder over: Geldprijs winnen tijdens schuldsanering, alles voor schuldeisers?

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na afgelast dancefeest

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na afgelast dancefeest

In een recent gepubliceerde zaak boog het Hof Arnhem-Leeuwarden zich in hoger beroep over de vraag of een bestuurder van een stichting persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden voor schade die de organisatie van een dancefeest leed. Was er voldaan aan de daarvoor geldende bijzondere omstandigheden? Advocaat insolventierecht Heleen Ceelen legt uit.Lees verder over: Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na afgelast dancefeest

Volg ons op social media
Ontvang onze nieuwsbrief
Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Categorieën