Marco Guit

Hoge Raad wijzigt vaste lijn in betalingen rondom faillissement

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad een wijziging aangebracht in de vaste ...

Lees verder
Marco Guit

Oogspecialisten op straat na doorstart ziekenhuis

Bij de doorstart van een failliete onderneming komen veel zaken kijken. Wordt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad gaat “om”: faillissement VOF betekent niet steeds dat van vennoten

Heel soms komt de Hoge Raad (HR) terug op vaste rechtspraak. Op 6 februari 2015 ...

Lees verder
Marco Guit

Matiging van bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement: hoe zit dat?

Een bestuurder van een failliete onderneming kan persoonlijk aansprakelijk worden ...

Lees verder
Hidde Reitsma
In de media

AMS Advocaten adviseert Eroglu bij doorstart Mexx

Gisteren werd bekend dat de in december gefailleerde modeketen Mexx wordt overgenomen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Artikel 39 FW geldt ook bij huur roerende zaken!

Een belangrijk arrest van de Hoge Raad over de uitleg van artikel 39 Faillissementswet ...

Lees verder
Sander Schouten

Nakomingsverbod ex art. 37 Faillissementswet: wat houdt dat in?

Een aannemer gaat tijdens de bouw van 27 huizen failliet. De eerste fase van de ...

Lees verder
Marco Guit

Betaling aan een failliet bedrijf: is die terug te vorderen?

Een zorgverzekeraar betaalt na datum faillissement nog een groot bedrag aan een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Berzona-arrest: kan ook een niet-geldvordering steunvordering zijn?

Wil je als schuldeiser het faillissement van een debiteur aanvragen, dan moet ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissement aanvragen? Tenminste één steunvordering vereist

In een recent arrest van de Hoge Raad vroeg een bank het faillissement aan van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Rechter: uitwinnen borg in strijd met zorgplicht bank

Door een fout van de Rabobank is een pandrecht dat diende als zekerheid voor een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Flitsfaillissement: werkt pre-pack misbruik in de hand?

De afgelopen tijd is er in de media veel gesproken over de zogenaamde pre-pack, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Publicatie faillissement in andere lidstaten: nuttig?

In beginsel wordt de opening van een faillissementsprocedure alleen gepubliceerd ...

Lees verder
Sander Schouten

Bijna failliet? Pas op met sluiten overeenkomst!

Een luchtvaartmaatschappij zit in ernstige betalingsproblemen en dreigt failliet ...

Lees verder
Sander Schouten

Faillissementsfraude: strafrechtelijk vonnis onvoldoende bewijskracht?

Naast de (civielrechtelijke) middelen die een curator ter beschikking staan om ...

Lees verder
Sander Schouten

Schending boekhoudplicht: bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Wanneer een BV failliet gaat, kan de bestuurder aansprakelijk worden gehouden ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Defensief schuldsaneringsverzoek: misbruik faillissementsrecht?

Een verzoek tot toelating tot de schuldsanering kan soms worden gekwalificeerd ...

Lees verder
Sander Schouten

Curator kan in verzet tegen faillissement

Voor de persoon of onderneming die failliet is verklaard, staat de mogelijkheid ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De bevoegdheden van een pandhouder tot onderhandse verkoop: AMS legt uit!

Een pandhouder mag de aan hem verpande goederen verkopen als de pandgever in verzuim ...

Lees verder
Sander Schouten

Inbewaringstelling gefailleerde in strijd met EVRM?

Gedurende faillissement geldt voor een gefailleerde een inlichtingenplicht. Een ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief