Thomas van Vugt

Bank op vingers getikt: verbod op executieveiling

We schetsten in een eerdere blog de situatie dat een hypotheeknemer (zoals een ...

Lees verder
Sander Schouten
In de media

Curator ontslaan wegens schending geheimhoudingsplicht: wanneer kan het?

Vandaag is bekend geworden dat oud-Rochdale baas Hubert Möllenkamp de rechtbank ...

Lees verder
Sander Schouten

Ontslagvergoeding bestuurder zorginstelling onzedelijk?

In een recente uitspraak diende een voormalig bestuurder van een inmiddels failliete ...

Lees verder
Marco Guit

Onbetaald laten schuld: bestuurder aansprakelijk?

In een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden werd een bestuurder aangesproken ...

Lees verder
Sander Schouten

Vermenging van roerende zaken: wat gebeurt er met een pandrecht?

In principe zijn alle roerende zaken vatbaar voor verpanding. Een mooie sportauto, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verrekening van vordering met failliete debiteur? Wees alert!

Een crediteur doet er verstandig aan overeenkomsten en afspraken die hij maakt ...

Lees verder
Sander Schouten

Schuldeiser van het failliete Imtech? Dit kunt u doen

Nadat de banken hadden aangegeven geen nieuwe financiering te zullen verlenen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Misbruik van faillissementsrecht bij pre-pack?

Stille bewindvoering -ook wel pre-pack genoemd- kom je steeds vaker tegen bij ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof: pandhouder niet te goeder trouw bij vestiging pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

Het gerechtshof Den Bosch heeft een interessante uitspraak gedaan in een zaak ...

Lees verder
Marco Guit

Doorstarten voor faillissement. Mag dat?

Faillissementen waren in de afgelopen periode schering en inslag. Veel bedrijven ...

Lees verder
Marco Guit

Waar moeten steunvorderingen aan voldoen?

Als een schuldenaar niet betaalt, kunt u ervoor kiezen om een incassoprocedure ...

Lees verder
Sander Schouten

Verrekening in faillissement: mogelijk of niet?

In een recente uitspraak van de Hoge Raad komen de verrekeningsmogelijkheden in ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Faillissement mogelijk na turboliquidatie

In een recente uitspraak bekrachtigde het hof Den Haag het faillissement van een ...

Lees verder
Marco Guit

Inzage in administratie van failliete debiteur vorderen: het kan!

In de wet zijn diverse mogelijkheden geregeld om als belanghebbende partij inzage ...

Lees verder
Sander Schouten

Vervalt een concurrentiebeding na faillissement?

In een recent kort geding tussen zestien werknemers en twee curatoren vorderden ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitkering rente bij overschot in faillissement?

Bij een faillissement worden de vorderingen van een schuldeiser op de failliet ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Dwangakkoord schuldsanering: wat kan wel/ niet?

In een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag bekrachtigt het hof een ...

Lees verder
Marco Guit

Selectieve betaling door faillissement: onrechtmatig of niet?

Een vennootschap betaalde in de aanloop naar haar faillissement een schuld af ...

Lees verder
Sander Schouten

Vernietiging door curator bij faillissementspauliana: zo zit het!

De curator heeft in een faillissement de bevoegdheid om bepaalde rechtshandelingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Renvooiprocedure bij geschil over vordering: hoe werkt het?

Een debiteur kan soms te maken hebben met een executieveiling van zijn (onroerende) ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief