2 min lezen

Curator ontslaan wegens schending geheimhoudingsplicht: wanneer kan het?

NL

Vandaag is bekend geworden dat oud-Rochdale baas Hubert Möllenkamp de rechtbank Lelystad heeft verzocht zijn curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
te ontslaan vanwege een schending van zijn geheimhoudingsplicht advocaat De plicht van een advocaat om geheimhouding te betrachten over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.
» Meer over geheimhoudingsplicht advocaat
geheimhoudingsplicht
in De Telegraaf. Advocaat en curator Sander Schouten denkt dat het verzoek van Möllenkamp erg weinig kans van slagen heeft.

Curator wil antwoord op zijn vragen

De curator van Möllenkamp zei afgelopen vrijdag in De Telegraaf over een faillissementsverhoor van Möllenkamp wat eerder achter gesloten deuren plaatsvond:

Ik wil graag weten waar hij woont en hoe hij de huur betaalt. Ook wil ik horen waar een deel van zijn wagenpark is gebleven. Afgelopen jaren kreeg ik daar geen antwoord op. Nu heeft de rechtbank hem een week de tijd gegeven om alle vragen te beantwoorden.

Volgens Möllenkamp heeft de curator hierdoor vertrouwelijke informatie gelekt en zou sprake zijn een schending van de geheimhoudingsplicht.

Verzoek tot ontslag curator

Op grond van artikel 73 Faillissementswet kan de rechtbank een curator ontslaan en hem door een andere curator ontvangen. Dit kan op voordracht van de rechter-commissaris, op verzoek van één of meer schuldeisers of op verzoeken van de gefailleerde zelf, zoals in dit geval. Maar in welke gevallen zal de rechtbank zo’n verzoek honoreren? Uit de rechtspraak op dit punt blijkt dat rechters zich terughoudend opstellen.

Zwaarwegende omstandigheden

Als een gefailleerde zelf om ontslag van de curator verzoekt moet er sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden. Er kan sprake zijn van zo’n zwaarwegende omstandigheid als de curator een met de de schuldeisers tegenstrijdig belang heeft en het handelen van de curator wordt ingegeven door een eigen belang. Een ander voorbeeld is de situatie waarin er sprake is van misdragingen jegens de gefailleerde. Uit de school klappen over persoonlijke en vertrouwelijke informatie die verder voor de afwikkeling van het faillissement niet van belang is, zou daar ook onder kunnen vallen. Een andere grond voor ontslag zou kunnen zijn dat de curator bij de afwikkeling van het faillissement ernstige fouten heeft gemaakt.

Schending van geheimhoudingsplicht door curator?

Er is geen wettelijke geheimhoudingsplicht voor een curator. Maar een curator kan over vertrouwelijke en persoonlijke informatie waarop hij tijdens de afwikkeling van het faillissement stuit niet zo maar naar buiten treden. Als voorbeeld hiervan geldt bijvoorbeeld privé-correspondentie tussen de gefailleerde en een derde waar een curator toevallig op kan stuiten. Het is niet de bedoeling dat een curator over zulke privé-informatie uit de school klapt.

De informatie is van belang en hoort in faillissementsverslag

Maar uit de informatie die door de curator afgelopen vrijdag naar buiten is gebracht volgt vooral dat hij van mening is dat Möllenkamp hem (lang) niet overal over heeft geïnformeerd, terwijl Möllenkamp daar op grond van zijn informatieplicht wel toe verplicht is. De mededeling dat Möllenkamp niet aan zijn informatieverplichting voldoet is informatie van algemene aard die voor de afwikkeling van het faillissement van belang is en daarom ook mag worden opgenomen in openbare faillissementsverslagen. Het verzoek van Möllenkamp lijkt dan ook gedoemd te mislukken.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence