Terug
g

geheimhoudingsplicht advocaat

Een advocaat is verplicht tot geheimhouding; hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

Deze geheimhoudingsplicht is neergelegd in de Gedragsregels voor advocaten. Schending van het beroepsgeheim Plicht om vertrouwelijke informatie die iemand uit hoofde van een beroep of ambt onder zich heeft niet te delen met derden
» Meer over beroepsgeheim
beroepsgeheim
is strafbaar. Daarnaast kunnen er tuchtrechtelijke maatregelen (schorsing) tegen de advocaat worden genomen. Een advocaat hoeft in tegenstelling tot andere getuigen niet te getuigen over zaken die hij weet over een cliënt. Hij kan zich dan beroepen op zijn verschoningsrecht.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op