geheimhoudingsplicht

Een advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
is verplicht tot geheimhouding; hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

Deze geheimhoudingsplicht is neergelegd in de Gedragsregels voor advocaten. Schending van het beroepsgeheim is strafbaar. Daarnaast kunnen er tuchtrechtelijke maatregelen (schorsing) tegen de advocaat worden genomen. Een advocaat hoeft in tegenstelling tot andere getuigen niet te getuigen over zaken die hij weet over een cliënt. Hij kan zich dan beroepen op zijn verschoningsrecht.

Categorieen:
Synoniemen: verschoningsrecht

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op