3 min lezen

insolventierecht

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Advocaat insolventierecht

Advocatenkantoor AMS houdt zich veel bezig met faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd. Omdat wij zelf regelmatig worden aangesteld als curator in een faillissement of bewindvoerder in een surseance van betaling, beschikken wij over zeer ruime ervaring op dit gebied. Hierdoor kunnen wij advies bieden vanuit verschillende perspectieven van de zaak.

Advies bij faillissementsaanvraag

Wilt u advies bij het aanvragen van het faillissement van een debiteur die zijn schulden niet betaalt of wellicht van uw eigen onderneming, dan bent u bij AMS advocaten aan het juiste adres. Wij kunnen beoordelen of de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet en deze bij de rechtbank indienen. Volgens de Faillissementswet kan een schuldenaar failliet worden verklaard indien de aanvrager een onbetaalde opeisbare vordering heeft op de schuldenaar en er tevens één of meer andere schuldeisers zijn.

Surseance van betaling

Soms kan een onderneming die in betalingsmoeilijkheden verkeert, een faillissement voorkomen door een surseance van betaling aan te vragen. Tijdens de surseance van betaling kan de onderneming niet gedwongen worden sommige vorderingen te voldoen. Zo kan een bedrijf even op adem komen. De aanvraag van een surseance dient door een advocaat te worden verzorgd. Nadat de rechter een verzoek hiertoe toewijst, wordt een bewindvoerder aangesteld die de levensvatbaarheid van de onderneming zal onderzoeken. Het komt vaak voor dat een surseance uiteindelijk alsnog overgaat in een faillissement.

Failliet verklaard? Wij staan voor u klaar!

Als uw faillissement is aangevraagd door een crediteur, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om hiertegen mondeling verweer te voeren. De bijstand van een ervaren advocaat zoals de AMS insolventierecht specialist is cruciaal. Niet alleen kan een faillietverklaring worden voorkomen, ook kan er als een faillissement wordt uitgesproken in een vroeg stadium overleg gevoerd worden met de curator. Bovendien staat tegen een vonnis van faillietverklaring hoger beroep of verzet open. Omdat de beroepstermijnen echter uitzonderlijk kort zijn, is snelle actie van een advocaat vereist.

Verloop van een faillissement

Nadat een faillissement is uitgesproken, zal de curator beginnen aan zijn voornaamste taak: het liquideren (afwikkelen) van de onderneming en het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kan worden voldaan. Soms wordt er door de curator een doorstart gerealiseerd. Een faillissement kan op een aantal manieren eindigen: door opheffing, een vereenvoudigde afwikkeling of door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Naast de afwikkeling van de boedel voert de curator ook het zogeheten rechtmatigheidsonderzoek uit. In het kader daarvan gaat de curator onder meer na of sprake is geweest van paulianeuze (benadelende) transacties voor het faillissement. Ook onderzoekt de curator altijd of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Doet dit laatste zich voor dan kan de curator de bestuurder aansprakelijk stellen om alle schulden van het bedrijf te betalen. Dan moet het wel aannemelijk zijn dat het betreffende wanbeleid de oorzaak is geweest van het faillissement.

Rechtszaak tegen de curator

Tot slot kan de insolventierecht specialist van AMS u ook bijstaan in een rechtszaak tegen de curator. Een curator kan wegens een onzorgvuldige uitoefening van zijn wettelijke taak (beheer en vereffening van de boedel) persoonlijk aansprakelijk zijn jegens degenen waarvoor hij die taak uitoefent; de gezamenlijke crediteuren.

Faillissementsrecht advocaten in Amsterdam

Of het nu om een faillissementsaanvraag of juist een verweer tegen een faillietverklaring gaat, onze faillissementsrecht advocaat kan u adviseren over de beste aanpak en strategie, en is daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd. Het advocatenkantoor werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence