3 min lezen

faillissement en curator

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Curator is advocaat

Een faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van de onderneming zelf of op verzoek van een van haar schuldeisers. De rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken zal een curator aanstellen. Meestal is de curator een advocaat die praktijk houdt in het gebied waar het faillissement wordt uitgesproken. Deze advocaat is specialist in faillissementsrecht en staat als zodanig bij de rechtbank bekend.

Doorstart

De voornaamste taak van de curator is het liquideren (afwikkelen) van de onderneming en het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kunnen worden voldaan. Om actief te verzamelen, zal de curator de inventaris en voorraden van de onderneming verkopen. Als dit mogelijk is, zal hij deze activa verkopen in het kader van een doorstart zodat hij ook een bedrag kan vragen voor de resterende goodwill van het bedrijf. Ook zal de curator de openstaande debiteuren zoveel mogelijk proberen te innen, soms via inschakeling van een advocaat.

Curator en bestuurdersaansprakelijkheid

Het is (ook) de taak van de curator om te onderzoeken of het bestuur aansprakelijk kan worden gesteld. Indien er sprake blijkt te zijn van wanbeleid, en er dus sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, zal de curator de bestuurders verzoeken (een deel van) het tekort in het faillissement te vergoeden. Indien de bestuurders niet aan dat verzoek voldoen kan de curator besluiten om een procedure tegen de bestuurders aan te spannen.

Curator en de actio pauliana

Daarnaast zal de curator onderzoeken of er sprake is van zogenoemde paulianeuze transacties. Er is sprake van een paulianeuze transactie indien voorafgaand aan het faillissement activa van de onderneming zijn verduisterd. Dit kan op verschillende manieren zijn gebeurd. Zo is het niet toegestaan om eigendommen van de onderneming voor een te lage prijs aan een bekende te verkopen, maar het is ook niet toegestaan om vlak voor een faillissement eigendommen voor een correcte verkoopprijs te verkopen aan een crediteur en de koopsom vervolgens te verrekenen met diens vordering op de onderneming. De koopsom is dan immers niet ten gunste van de gemeenschappelijke crediteuren komen te staan, maar alleen de koper van die betreffende activa heeft nog iets teruggekregen.

De rechter-commissaris

Bij het uitspreken van een faillissement wordt naast een curator ook een rechter-commissaris benoemd. De rechter-commissaris heeft voornamelijk het doel om toezicht te houden op de werkzaamheden van de curator. Zo zal de curator toestemming aan de rechter-commissaris moeten vragen voor het in rechte betrekken van een debiteur die weigert te betalen of van de bestuurder wegens bestuurdersaansprakelijkheid, maar ook voor het ontslaan van het personeel of het opzeggen van de huurovereenkomst. Als gevolg hiervan heeft de rechter-commissaris een controlerende rol.

Advocaat en curator in Amsterdam

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren faillissementsrecht advocaten. Zij worden zelf regelmatig aangesteld als curator in faillissement zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij een faillissementssituatie. Zo kunnen zij u adviseren over het verdere verloop van het faillissement en het contact met de curator. Ook kunnen zij u bijstaan in een procedure tegen de curator.

Nieuws-
brief

Ravel Residence