2 min lezen

faillissement aanvragen via advocaat

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Verzoek tot faillissement

Een bedrijf dat niet in staat is haar schulden te voldoen, kan failliet gaan. De hoofdregel van de Faillissementswet is dat de onderneming moet zijn opgehouden haar schulden te betalen. Indien het bedrijf het niet lukt alsnog haar schulden te voldoen, bijvoorbeeld door aanvullende financiering te verkrijgen, kan via een advocaat haar faillissement worden aangevraagd. Dit kan gebeuren op eigen verzoek of op verzoek van een of meerdere van haar schuldeisers. Indien een bedrijf zelf aangifte tot faillietverklaring wil doen, dient zij bij de rechtbank in het arrondissement waarin zij statutair is gevestigd een formulier in te vullen dat bij de griffie kan worden opgevraagd. Diverse documenten dienen daarbij te worden overgelegd, waaronder de originele statuten, het aandeelhoudersregister, een uittreksel uit het handelsregister en een aandeelhoudersbesluit waarin wordt besloten dat eigen aangifte tot faillietverklaring moet worden gedaan. Indien aan alle formaliteiten is voldaan, wordt het faillissement vaak zeer snel uitgesproken, soms zelfs dezelfde dag nog. Het is ook mogelijk eigen aangifte tot faillietverklaring in te dienen via een verzoekschrift. Dat verzoekschrift moet dan wel door een advocaat worden ingediend.

Advocaat faillissement aanvragen

De Faillissementswet bepaalt dat iedere schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, bij vonnis failliet kan worden verklaard. Een schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen wanneer als er sprake is van meerdere schuldeisers die niet worden voldaan. Een schuldenaar moet dus meer dan één schuldeiser hebben. Eén schuldeiser is niet voldoende, ook niet als deze schuldeiser meerdere schulden heeft die onbetaald blijven. Dit wordt ook wel het pluraliteitsvereiste genoemd. Het pluraliteitsvereiste is niet vastgelegd in de Faillissementswet maar volgt uit de rechtspraak.

AMS Advocaten in Amsterdam

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Zij worden zelf regelmatig aangesteld als curator in een faillissement zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij het indienen van een faillissementsverzoek. De faillissementsrecht advocaat van AMS kan u adviseren over de beste aanpak en strategie.

Nieuws-
brief

Ravel Residence