2 min lezen

hoger beroep en verzet

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Hoger beroep tegen faillietverklaring

Nadat een bedrijf of een persoon failliet is verklaard, zal er op zeer korte termijn moeten worden onderzocht of het wenselijk en zinvol is om hoger beroep of verzet tegen de faillietverklaring in te stellen. Er wordt namelijk tegelijk met de faillietverklaring een curator aangesteld die zal aanvangen met het vereffenen van de onderneming. Zo zullen, indien het om een bedrijf gaat, de huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten meestal snel na het faillissement worden opgezegd ter voorkoming van hoge boedelkosten (kosten die bij voorrang boven de pre-faillissementsschulden moeten worden voldaan). Ook zullen relaties zoals leveranciers en klanten het vertrouwen in het betreffende bedrijf snel verliezen. Door het faillissement is het immers zeer onzeker of het bedrijf haar afspraken nog zal nakomen. Aan de mogelijkheden tot het instellen van hoger beroep of verzet zijn dan ook zeer korte termijnen verbonden.

Advocaat na faillietverklaring

Als de gefailleerde tijdens de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek is verschenen staat er slechts de mogelijkheid van hoger beroep open. Dit hoger beroep dient door een advocaat binnen acht dagen te zijn ingesteld. Indien degene die failliet is verklaard niet ter zitting was verschenen kan hij slechts verzet instellen, hetgeen binnen veertien dagen moet zijn gebeurd. Beide rechtsmiddelen kunnen slechts door een advocaat worden ingesteld. Het is dan ook verstandig direct na een faillietverklaring contact met een advocaat op te nemen. Voornoemde termijnen zijn immers snel verstreken.

Advocaat en curator

De insolventierecht advocaten van advocatenkantoor AMS advocaten in Amsterdam worden regelmatig aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling. Onze advocaten hebben dan ook veel ervaring met het faillissementsrecht en zijn goed in staat om ondernemers te adviseren bij een dreigend faillissement of, indien het faillissement reeds is uitgesproken, namens de ondernemer hoger beroep of verzet in te stellen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence