Marco Guit

Verzet ingesteld door rechtsgeldige vertegenwoordiger van gefailleerde?

Een faillissementsaanvraag wordt in beginsel toegewezen als de schuldenaar verkeert ...

Lees verder
Marco Guit

Moet advocaat van failliet salaris terugbetalen aan curator?

De rechtbank Midden-Nederland boog zich recent over de vraag of een advocaat een ...

Lees verder
Sander Schouten

Failliet of (toch) niet?

Wel of niet failliet, het moet de schuldenaar in de zaak die recent voorlag bij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Faillissementsfraudeur wil dat Google negatieve zoekresultaten verwijdert

Een persoon stapte naar de rechter om te eisen dat Google aan zijn naam gerelateerde ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Betaling van crediteuren na een faillissementsaanvraag, mag dat?

In een recent gepubliceerde arrest van het Hof Amsterdam lag de vraag voor of ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Kan je failliet worden verklaard als je niet voldoet aan betalingsverplichting in bitcoins?

Een vennootschap werd bij verstek veroordeeld tot uitbetaling van ‘mining opbrengsten’ ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Vrouw verzoekt om faillietverklaring ex-man voor een vordering van € 2,79

De faillissementsaanvraag heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Het pingpongspel van stellen en bewijzen bij bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een failliete onderneming kan onder omstandigheden hoofdelijk ...

Lees verder
Marco Guit

Curator kan niet altijd in verzet tegen faillissement

In een procedure bij de Hoge Raad houdt de ongegrondverklaring van een verzet ...

Lees verder
Marco Guit

Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag verzocht een huurder de rechtbank ...

Lees verder
Sander Schouten

Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

De faillissementsaanvraag heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een geducht ...

Lees verder
Sander Schouten

Afwenden faillissement? Betalen steunvordering kan lonen!

In een zaak waarin hoger beroep was ingesteld tegen een faillietverklaring bij ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoe zit ook al weer met overeenkomsten van overdracht tot zekerheid?

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent een verbod van overdracht tot zekerheid. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Geldprijs winnen tijdens schuldsanering, alles voor schuldeisers?

In de laatste maanden van haar schuldsaneringstraject wint een vrouw een groot ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na afgelast dancefeest

In een recent gepubliceerde zaak boog het Hof Arnhem-Leeuwarden zich in hoger ...

Lees verder
Sander Schouten

Kan accountant aansprakelijk gehouden worden voor onjuiste jaarrekening?

In een recent door de rechtbank Noord-Nederland behandelde zaak moest de rechter ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurders ondanks bewijsvermoedens toch niet aansprakelijk voor tekort in faillissement

Voor bestuurders van een failliet verklaarde vennootschap liep het, na een veroordeling ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Leg intercompany transacties goed vast

Artikel 2:247 BW schrijft voor dat rechtshandelingen tussen een vennootschap en ...

Lees verder
Sander Schouten

Verwijdering opgeslagen goederen boedelschuld of concurrente vordering?

Na het faillissement van een bedrijf staat de curator voor de keuze om lopende ...

Lees verder
Marco Guit

Curator moet adviesrecht ondernemingsraad respecteren bij doorstart!

De ondernemingsraad (OR) van een onderneming heeft een aantal sterke bevoegdheden ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief