Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag verzocht een huurder de rechtbank om een verbod voor de ontruiming van zijn huurwoning. De ontruiming was aangezegd nadat de huurder zijn schuldeisers een voorstel tot afwikkeling van zijn schulden had toegestuurd. Kan in deze situatie een ontruimingsverbod worden verkregen? Insolventierecht advocaat Marco Guit bespreekt het vonnis.

 

Buitengerechtelijk schuldeisersakkoord (crediteurenakkoord)

(Rechts)personen in financiële nood kunnen hun schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbieden in een (laatste) poging om hun financiële problemen onder controle te krijgen. Dit akkoord wordt het crediteurenakkoord of schuldeisersakkoord genoemd. Bij een buitengerechtelijk akkoord biedt een schuldenaar zijn schuldeisers tegelijkertijd aan om, in de meeste gevallen, een percentage van iedere vordering te voldoen tegen finale kwijting. De inhoud van een voorstel is vormvrij, maar heeft over het algemeen een grotere slagingskans als er een relevant percentage wordt aangeboden en het voorstel professioneel wordt begeleid door een (gemeentelijke) schuldhulpverleningsinstantie, een jurist of een advocaat.

Totstandkoming buitengerechtelijk schuldeisersakkoord

Een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord komt tot stand als alle schuldeisers instemmen met het voorstel. In deze voorwaarde schuilt ook meteen de grootste hindernis. De meeste schuldeisers blijken niet snel bereid om afstand te nemen van een deel van hun vordering. Ondanks deze hindernis wordt in de praktijk veelvuldig geprobeerd om een crediteurenakkoord tot stand te brengen. Met name omdat een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
als voorwaarde voor toelating tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp) zal moeten aantonen dat er geen buitengerechtelijke oplossing mogelijk was.

Over het dwangakkoord en het moratorium

De Faillissementswet biedt een natuurlijk persoon de mogelijkheid om weigerachtige schuldeisers te dwingen in te stemmen met een akkoord. Een schuldenaar kan (in aanloop naar een dwangakkoord of toelating Wsnp) de rechtbank tevens verzoeken om bij bedreigende situaties, zoals afsluiting van nutsvoorzieningen, stopzetting van verzekeringen en woningontruiming, een voorlopige voorziening te treffen. Deze voorlopige voorziening wordt ook wel een moratorium genoemd. Hiermee kan een adempauze tot stand worden gebracht waarin een schuldenaar een regeling kan treffen of kan voortzetten. Er moet wel aanvang zijn gemaakt met een minnelijk traject.

Rechter wijst ontruimingsverbod toe

In een recente uitspraak verzocht een schuldenaar – voorafgaand aan een Wsnp-verzoek – om een voorlopige voorziening voor een dreigende woningontruiming. Hoewel de schuldenaar al in 2013 was veroordeeld tot ontruiming, was de verhuurder pas in actie gekomen nadat de schuldenaar zijn schuldeisers had aangeschreven met een voorstel voor een buitengerechtelijke regeling. De rechtbank woog in dit geval de belangen van beide partijen, en wees het verzoek tot een ontruimingsverbod toe voor de periode van vier maanden. Het verzoek werd toegewezen op voorwaarde dat de huur voor de duur van het verbod wordt voldaan.

Advocaat bij crediteurenakkoord

De juiste begeleiding kan de slagingskans van een (buitengerechtelijk) akkoord aanzienlijk verhogen, ook als een poging lijkt te zijn vastgelopen. AMS Advocaten heeft veel ervaring met het tot stand brengen van crediteurenakkoorden.

Meer in Insolventierecht
Misbruik van bevoegdheid bij eigen aangifte faillissement?
Betalingsregeling met aanvrager getroffen: faillissement in verzet alsnog vernietigd

De faillissementsaanvraag heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een geducht incassomiddel. Soms gebeurt het dat iemand failliet wordt...

Sluiten