3 min lezen

bouwrecht

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Gespecialiseerd in bouwrecht

De bouwrecht advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het bouwrecht en zijn op de hoogte van de meest actuele regelgeving, zoals het bouwbesluit 2012. Zij treden onder meer op als advocaat voor projectontwikkelaars, aannemers, onderaannemers, maar ook voor particulieren.

Aanneemovereenkomst opstellen

De aanneemovereenkomst wordt geregeld in het burgerlijk wetboek (BW). Daarnaast zijn regelmatig de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) of de oude versie UAV 1989, van toepassing verklaard op een bouwcontract. De UAV 2012 regelt uitvoerig zaken zoals de verrekening van meer- en minderwerk, de totstandkoming van een overeenkomst en betalingsschema’s.

Onze bouwrecht advocaat wordt regelmatig ingeschakeld voor het opstellen en controleren van aanneemovereenkomsten en staat ook u hierbij graag ter zijde.

Koop-/aanneemovereenkomst

Een andere vorm van een bouwcontract is de gemengde overeenkomst van de koop- aanneemovereenkomst. Hierbij koopt de koper een woning dat nog gebouwd moet worden. De overeenkomst valt dan ook te onderscheiden in een gedeelte dat ziet op de koop van de grond of het appartementsrecht, en een gedeelte dat ziet op de aanneming van de bouw van de woning.

Deze contracten zijn grotendeels gestandaardiseerd in een model koop-/aanneemovereenkomst met bijbehorende standaard voorwaarden.

Geschil met de aannemer

Hoe goed een contract ook in elkaar steekt, er kunnen altijd tijdens of bij na het werk geschillen tussen de opdrachtgever en de aannemer ontstaan. Deze gaan meestal over kostenoverschrijding van de aanneemsom.

Hoewel er in de regel een vaste aanneemsom wordt overeengekomen, heeft de aannemer recht op verhoging van de aanneemsom als er kostenverhogende omstandigheden zijn ontstaan. De vraag welke omstandigheden dit mogen zijn geeft vaak aanleiding tot discussie.

Wij kunnen in deze en andere situaties zowel de opdrachtgever als de aannemer adviseren en eventueel een oplossing (schikking) buiten rechte bereiken. Mocht het niettemin tot een procedure bij de rechtbank of een arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw komen, dan bent u ook daarvoor bij ons aan het juiste adres.

Aansprakelijkheid van de aannemer

Een aannemer kan op grond van het bouwrecht aansprakelijk zijn voor een gebrek of bouwfout in het werk. Na oplevering van het werk wordt de aansprakelijkheid van de aannemer evenwel beperkt tot verborgen gebreken.

Daarnaast kan een aannemer bij overschrijding van de contractuele bouwtermijn een boete verschuldigd zijn. Onze advocaten kunnen u daar alles over vertellen.

Opdrachtgever betaalt uw factuur niet?

Bij niet betaling van de opdrachtgever heeft de aannemer (en onder omstandigheden de onderaannemer) de mogelijkheid om zijn retentierecht uit te oefenen. Hiervoor moeten er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Als het betreffende werk wordt verkocht, heeft de aannemer soms ook een voorrecht om zijn vordering te verhalen op de opbrengst. Voor meer advies over de verhaalsmogelijkheden van de aannemer, kunt u terecht bij onze bouwrecht specialisten.

Adviseren waar het kan, procederen waar het moet

De AMS bouwrecht advocaat richt zich niet alleen op advisering maar procedeert ook voor zijn cliënten indien dat nodig is. Niet alleen bij de rechtbank maar ook bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence