1 min lezen

geschil met onderaannemer

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Als een aannemer delen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, wordt de onderaanneemovereenkomst gesloten tussen de onderaannemer en de aannemer. De opdrachtgever is geen partij in deze verhouding. De aannemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die door de onderaannemer is veroorzaakt.

Aannemer aansprakelijk bij tekortschieten onderaannemer

De opdrachtgever heeft in het geval van een tekortschietende onderaannemer geen rechtstreekse vordering op de onderaannemer. Het is aan de aannemer om actie in te stellen tegen de onderaannemer. De opdrachtgever kan in principe alleen de (hoofd)aannemer aanspreken.

Manieren om schade door onderaannemer te verhalen

De aannemer kan in een procedure nakoming van de onderaannemingsovereenkomst vorderen. Als het conflict schade betreft die voor rekening van de onderaannemer komt, kan op verschillende manieren verhaal worden gehaald. Uiteraard kan in een procedure of een arbitrage vergoeding van de schade worden gevorderd, maar de aannemer kan bijvoorbeeld ook op grond van opschortingsrecht de betaling van de facturen van de onderaannemer opschorten.

Nieuws-
brief

Ravel Residence