2 min lezen

bouwbesluit 2012

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Van Bouwbesluit 2003 naar 2012

Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor de bewoners en gebruikers van alle gebouwen. Het Bouwbesluit 2012 bevat daarom bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen. Het Bouwbesluit 2012 komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003. Doelstelling van het nieuwe Bouwbesluit is een vermindering van de regeldruk. De grootste verandering is dat er voortaan één set technische voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is.

De tekst van het Bouwbesluit 2012 kunt u hier lezen.

De Woningwet

Artikel 2 van de Woningwet vormt de wettelijke grondslag voor het Bouwbesluit 2012. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Woningwet worden technische voorschriften gegeven omtrent het bouwen van bouwwerken, de staat van bestaande bouwwerken en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk. Op grond van lid 2 kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de staat van een bestaand open erf of terrein, het in gebruik nemen of gebruiken van een open erf en terrein, het slopen van een bouwwerk en het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden. Artikel 2 van de Woningwet vermeldt verder dat deze voorschriften uitsluitend worden gegeven vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of milieu.

Veranderingen

In het  Bouwbesluit 2012 zijn voorts veranderingen doorgevoerd op het gebied van de brandveiligheid, natuurlijke ventilatie en het geven van een nieuwe bestemming aan leegstaande kantoorgebouwen. De gedachte hierachter is dat het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen makkelijker moeten worden.

De Wabo

Als er voor de bouw of verbouwing een omgevingsvergunning op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) voor bouwen nodig is, controleert de gemeente of het bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 voldoet.

Advocaat bouwrecht

De bouwrecht advocaat van AMS is gespecialiseerd op het gebied van het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet en kan u op dit punt dus goed adviseren. De bouwrecht advocaat van AMS Advocaten richt zich overigens niet alleen op advisering maar procedeert ook voor zijn cliënten indien dat nodig is. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence