1 min lezen

raamovereenkomst/ raamcontract

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Een raamovereenkomst ziet op een door partijen vastgelegd kader waarin de randvoorwaarden van toekomstige opdrachten door partijen zijn bepaald. In een raamovereenkomst worden hoofdlijnen zoals de wijze van totstandkoming van een opdracht, de toepasselijke voorwaarden, de wijze van geschillenbeslechting (veelal arbitrage) en de wijze van facturering overeengekomen. Het betreft enkel de algemeenheden. De specifieke details van een werk worden in een aparte (voortbouwende) opdracht vastgelegd.

Redenen opstellen raamovereenkomst

In de bouw worden raamovereenkomsten met name gesloten in het kader van aanbesteding en terugkerende opdrachten (zoals onderhoud). Ook kan een raamovereenkomst nuttig zijn voor een aannemer die bij bouwopdrachten vaker gebruik wil maken van dezelfde onderaannemer.

Nieuws-
brief

Ravel Residence