1 min lezen

geschil met opdrachtgever

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Als een aannemer een geschil heeft met een opdrachtgever gaat het meestal over onbetaalde facturen. Het betalingsverzuim kan verschillende oorzaken hebben. De opdrachtgever kan het niet eens zijn met de hoogte van een (meerwerk) factuur of hij kan betaling opschorten totdat bepaalde gebreken zijn verholpen. Maar soms is er sprake van betalingsonwil of financiële problemen bij de opdrachtgever.

Aannemer kan retentierecht uitoefenen

Een aannemer kan een incassoprocedure starten waarin hij betaling vordert van de openstaande facturen. Daarnaast heeft de aannemer een bijzonder rechtsmiddel tot zijn beschikking, het retentierecht. Een aannemer kan het retentierecht uitoefenen op de onroerende zaak die hij aan het bouwen is, bijvoorbeeld door het werk af te zetten met hekken. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, kan de aannemer dit retentierecht uitoefenen en zich uiteindelijk zonodig op het bouwwerk verhalen.

Andere redenen voor geschillen met opdrachtgever

Andere geschillen met opdrachtgever kunnen betrekking hebben over discussies rond de uitvoering van het werk, de weigering van de opdrachtgever meerwerk goed te keuren of discussies rond de oplevering. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan de rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden verzocht om een uitspraak.

Nieuws-
brief

Ravel Residence