2 min lezen

bouwteamovereenkomst

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Een bouwteam is een tijdelijke samenwerking tussen de verschillende partijen die bij een bouwproces betrokken zijn: de initiatiefnemer (opdrachtgever), de ontwerper (architect) en de uitvoerder (aannemer). Doel van het bouwteam is om gezamenlijk, met inbreng van ieders deskundigheid, tot een ontwerp te komen. In essentie is iedere deelnemer verantwoordelijk voor datgene waarvoor hij met zijn specifieke kennis deelneemt in het bouwteam.

Deelname aannemer

Kenmerkend is de deelname in dit ontwerpproces van de aannemer. Als deelnemer van een bouwteam wordt de aannemer een voorkeurspositie in het vooruitzicht gesteld, maar deelname aan het bouwteam garandeert nog niet dat de daadwerkelijke uitvoering van het project aan deze aannemer zal worden gegund. De aannemer mag, zodra de ontwerpfase is afgerond, als eerste (en vooralsnog enige) een prijsaanbieding doen. Als dit voorstel redelijk is, wordt de opdracht in beginsel aan deze aannemer gegund.

Multidisciplinaire samenwerking

De samenwerking is multidisciplinair. Dit betekent dat de deelnemers zich niet alleen op hun eigen discipline richten maar door gezamenlijk overleg hun bijdragen op elkaar afstemmen. Voor een optimaal procesverloop moet er een duidelijke taakafbakening en overlegstructuur worden overeengekomen. In essentie is iedere deelnemer verantwoordelijk voor datgene waarvoor hij met zijn specifieke kennis deelneemt in het bouwteam.

Invloed aannemer

Het deel uitmaken van een bouwteam heeft voor de aannemer als voordeel dat de aannemer voorafgaand aan de uitvoering van het werk invloed heeft op het ontwerp. Hij kent alle (bouwkundige) details, en kan dus een nauwkeurige inschatting maken van de kosten als hij een offerte opstelt.

Verschillende bouwteamovereenkomsten

Er zijn verschillende contractvormen om deze samenwerking in te gieten. Regelmatig wordt het VGBouw Model Bouwteamovereenkomst gebruikt. Bij deze overeenkomst zijn slechts de opdrachtgever en bouwteam-aannemer partij. Het is ook mogelijk om een multilateraal contract te sluiten waarbij alle betrokken partijen partij zijn.

Nieuws-
brief

Ravel Residence