1 min lezen

onderhoudsperiode

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

In het bestek is vaak een onderhoudstermijn voorgeschreven. In de UAV wordt uitgelegd wat een dergelijke onderhoudstermijn betekent. De onderhoudstermijn gaat in op de dag na de oplevering. Komen er gedurende de onderhoudstermijn nog gebreken aan het licht (die dus niet bij de oplevering zijn (of konden worden) waargenomen) dan is de aannemer verplicht deze op zijn kosten te herstellen. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Hierna is de aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, behalve voor verborgen gebreken.

Nieuws-
brief

Ravel Residence