1 min lezen

voorrecht voor de aannemer bij verkoop

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Pandrecht en recht van hypotheek

De wet neemt als uitgangspunt dat alle crediteuren (schuldeisers) zich bij de verkoop van een zaak gelijkelijk op de opbrengst kunnen verhalen. Zo wordt aan vorderingen die zijn gedekt door een recht van pand of hypotheek voorrang toegekend. Voorts kent de wet degene die uit hoofde van een overeenkomst van aanneming van werk een vordering wegens ‘bearbeiding’ van een zaak heeft, een voorrecht op die zaak toe (artikel 3:285 BW). Daarvoor is echter wel vereist dat de aannemer persoonlijk aan de uitvoering van het aangenomen werk deelneemt dan wel een rechtspersoon of vennootschap is, waarvan één of meer bestuurders dit plegen te doen. De werking van dit artikel is daardoor wel wat beperkt maar kan de aannemer toch baten, bijvoorbeeld in een faillissement van de eigenaar van de zaak. In dat geval gaat de vordering van een dergelijke aannemer boven de ‘normale’ crediteuren.

Advocaat bouwrecht

De bouwrecht advocaat van AMS is gespecialiseerd op het gebied van het voorrecht in het bouwrecht en kan u op dit punt dus goed adviseren. De bouwrecht advocaat van AMS Advocaten richt zich overigens niet alleen op advisering maar procedeert ook voor zijn cliënten indien dat nodig is. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence