2 min lezen

raad van arbitrage voor de bouw

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt schriftelijk aanhangig gemaakt. Een procedure is aanhangig vanaf de datum van binnenkomst van het inleidend schriftelijk stuk bij de RvA. Bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw kunnen de volgende procedures (op tegenspraak) worden ingesteld: gewone bodemprocedure, spoedbodemprocedure en het kort geding. Deze procedures zijn in de kern vergelijkbaar met een procedure voor de gewone rechter, maar er zijn ook verschillen die hierna aan bod komen.

Kosten arbitrage en waarborgsom

De eiser is gehouden om ter meerdere zekerheid van de kosten van de Raad van Arbitrage (met inbegrip van de kosten voor de arbiters) een waarborgsom te storten. De Raad van Arbitrage bepaalt de hoogte van de waarborgsom en de hoogte van de proceskosten aan de hand van de (geschatte) hoogte van de gevorderde hoofdsom op basis van zijn richtlijnen. De kosten voor een procedure in eerste aanleg, bij een vordering tot € 100.000,-, bedraagt maximaal € 9.000,-. Bij vorderingen vanaf € 100.000,- worden de werkelijke kosten gecorrigeerd met een urenfactor. De procedure vangt pas aan na ontvangst van de waarborgsom.

Benoeming arbiters

Het staat partijen vrij om zelf het scheidsgerecht te benoemen. Zij kunnen door middel van een gemeenschappelijk verzoek bepaalde arbiters benoemen. Deze arbiters worden gekozen uit het College van Arbiters van de RvA. Als partijen geen keuze maken, dan worden de arbiters door de voorzitter aangewezen. In spoedprocedures benoemt de voorzitter altijd de arbiters. Bij eenvoudige geschillen wordt de zaak behandeld door één arbiter, bij ingewikkelde kwesties of zaken met een groot financieel belang door drie. Hoger beroepszaken worden overigens altijd afgedaan door drie arbiters, waarvan één arbiter een jurist is.

Nieuws-
brief

Ravel Residence