1 min lezen

verborgen gebreken

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

In principe is de aannemer ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. De aannemer blijft echter aansprakelijk voor gebreken die na oplevering zijn opgetreden en die de opdrachtgever niet had ontdekt en niet had hoeven ontdekken tijdens de oplevering (zogenaamde verborgen gebreken).

Herstelverplichting

Wat betreft de gebreken die zijn geconstateerd bij de oplevering, geldt dat de opdrachtgever de gelegenheid moet geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Tegelijkertijd is de aannemer verplicht dit herstel ook daadwerkelijk uit te voeren, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Aansprakelijkheid na oplevering volgens de UAV (2012/1989)

Volgens § 12 UAV is de aannemer na de oplevering of, indien toepasselijk na het verstrijken van de onderhoudstermijn, niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het werk.

Uitzondering aansprakelijkheid na oplevering werk

Er is één uitzondering op deze strikte bepalingen en wel voor verborgen gebreken. De aannemer is (ook) na de oplevering nog wel aansprakelijk voor een gebrek dat aan hem is toe te rekenen en dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering of bij de opneming van het werk, redelijkerwijs niet door de directie of opdrachtgever kon worden ontdekt. Het verborgen gebrek moet dan wel binnen een redelijke termijn na ontdekking aan de aannemer zijn gemeld, bij niet tijdige melding kan de aansprakelijkheid van de aannemer voor het betreffende gebrek alsnog geheel of gedeeltelijk vervallen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence