1 min lezen

aansprakelijkheid opdrachtgever

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

In de UAV 2012 is bepaald dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt voor de door hem of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Kort samengevat, de opdrachtgever is aansprakelijk voor het ontwerp.

Wie is verantwoordelijk voor schade bij ondeugdelijk ontwerp?

Deze aansprakelijkheid is overigens beperkt: op de aannemer rust een waarschuwingsplicht terzake van evidente fouten in het ontwerp. Het is dan ook geen vast gegeven dat de aannemer met succes een beroep kan doen op de ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtgever als een ondeugdelijk ontwerp heeft geleid tot schade.

Opdrachtgever aansprakelijk voor bouwstoffen of hulpmiddelen

Voorts is de opdrachtgever aansprakelijk voor door hem ter beschikking gestelde bouwstoffen of hulpmiddelen, alsmede voor de voorgeschreven bouwstoffen. Bij voorgeschreven onderaannemers wijken de UAV 2012 af van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van UAV 2012 is de opdrachtgever deels aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onderaannemers en leveranciers die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence