Moet advocaat van failliet salaris terugbetalen aan curator?

De rechtbank Midden-Nederland boog zich recent over de vraag of een advocaat een voorschot voor salaris dat kort voor het faillissement van een cliënt was betaald na datum faillissement aan de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
moest terugbetalen. Insolventierecht advocaat Marco Guit bespreekt de kwestie.

Advocaat om faillissement te voorkomen

In een recente zaak die voorlag bij de rechtbank Midden-Nederland betaalde een vennootschap onder firma haar advocaat een voorschot voor werkzaamheden nadat haar faillissement was aangevraagd. De advocaat werd verzocht een faillissement te voorkomen. Een buitengerechtelijk akkoord en een dwangakkoord kwamen echter niet van de grond.
Uit een deel van het voorschot werd een declaratie van de advocaat voldaan. Vervolgens ging de vennootschap onder firma failliet.

Curator: ‘Paulianeuze rechtshandeling’

De curator stelde zich op het standpunt dat de betaling van het voorschot kon worden aangemerkt als een paulianeuze rechtshandeling. Hij vernietigde de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
en verzocht de advocaat het volledige voorschot aan de boedel te voldoen. De advocaat betaalde een deel, maar weigerde het volledige bedrag te voldoen.

Wetenschap faillissementsaanvraag

De kantonrechter stelde dat betaling van het voorschot in deze specifieke situatie kon worden aangemerkt als een verplichte rechtshandeling. Een curator kan deze handeling vernietigingen op grond van artikel 47 Faillissementswet (Fw) wanneer hij/zij aantoont dat degene die de betaling ontving wist dat het faillissement van de schuldenaar was aangevraagd, of dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Nu de advocaat wist van de faillissementsaanvraag was hieraan voldaan.

Rechter: ‘Relevantie van bijstand’

De advocaat stelde echter dat alles op alles is gezet om het faillissement te voorkomen om welke reden die werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
niet onder de toepassing van artikel 47 Fw zouden moeten vallen. De kantonrechter overwoog dat het maatschappelijk onwenselijk is dat een partij waarvan het faillissement is aangevraagd niet in aanmerking komt voor (rechts)bijstand, of daarvan verstoken blijft omdat een advocaat vreest dat werk onbetaald blijft en ontvangsten worden teruggedraaid.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dan ook dat werkzaamheden voor de vennootschap onder firma die gericht waren op de afwending van het faillissement buiten de toepassing van artikel 47 Fw moeten blijven. Overige werkzaamheden komen niet zonder meer voor deze uitzondering in aanmerking.

More in Insolventierecht
Faillissement Hoge Raad
Failliet of (toch) niet?

Wel of niet failliet, het moet de schuldenaar in de zaak die recent voorlag bij de Hoge Raad inmiddels duizelen....

Close