Terug
r

rechtshandeling

Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg gedaan door een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
of rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. Voor een rechtshandeling is ‘wil en verklaring’ vereist.

Uitgangspunt is dat een rechtshandeling een op dat rechtsgevolg gerichte wil vereist, die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

De wet nuanceert het eerste vereiste met de wils/vertrouwensleer: volgens artikel 3:35 BW kan tegen hem die iemand anders verklaring of gedraging heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking (lees: een rechtshandeling), als die interpretatie was overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.

Het tweede vereiste is ook genuanceerd: tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen echter in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen (art. 3:37 lid 1 BW).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op