Terug
r

rechtspersoon

Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon. Wel wordt bepaald (art. 3:1-3:2 BW) dat de Staat en lagere overheden, andere overheidslichamen, kerkgenootschappen en verenigingen, stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht Een recht dat overdraagbaar is of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, of dat is verkregen in ruil voor of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.
» Meer over vermogensrecht
vermogensrecht
betreft, met een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op