Terug
a

aansprakelijkheid

Van (wettelijke) aansprakelijkheid spreekt men als een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
of wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
aan een persoon (of bedrijf) kan worden toegerekend. In dat geval is die persoon aansprakelijk de schade die is ontstaan te vergoeden.

Bij wanprestatie ziet de aansprakelijkheid op het vergoeden van schade bij niet-naleving van een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
.

Iemand kan aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad die hij zelf heeft gepleegd (schuldaansprakelijkheid). In dat geval spreekt men ook over “schuld”. Soms is iemand echter aansprakelijk voor de daden van een ander. Dit heet “kwalitatieve” aansprakelijkheid of risicoaansprakelijkheid De aansprakelijkheid voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokenen zelf enig verwijt treft.
» Meer over risicoaansprakelijkheid
risicoaansprakelijkheid
. Een ouder is bijvoorbeeld aansprakelijk voor schade die zijn kind (jonger dan 14 jaar) heeft veroorzaakt. Andere vormen van aansprakelijkheid zijn productieaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid. Tegen vele aansprakelijkheidsclaims kun je je doorgaans verzekeren.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op