Terug
r

risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid (of kwalitatieve aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
) is iemand aansprakelijk voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokenen zelf enig verwijt treft. Iemand is aansprakelijk op grond van zijn hoedanigheid of rol (kwaliteit), niet op grond van schuld. Zo is een ouder aansprakelijk voor de onrechtmatige gedragingen van zijn kind, de werkgever voor de fouten van zijn werknemers ( werkgeversaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van werkgevers voor schade toegebracht aan een derde door een fout van een werknemer.
» Meer over werkgeversaansprakelijkheid
werkgeversaansprakelijkheid
) en de huiseigenaar voor zijn opstallen.

Risicoaansprakelijkheid onderscheidt zich van schuldaansprakelijkheid: bij schuldaansprakelijkheid is vereist dat aan de dader een verwijt van zijn of haar handelen of nalaten kan worden gemaakt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op