Terug
w

werkgeversaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van werkgevers voor schade toegebracht aan een derde door een fout van een werknemer. Werkgeversaansprakelijkheid is een risico-aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid is niet gebaseerd op schuld of verwijtbaarheid maar op bepaalde hoedanigheid of rol van een persoon.

De werkgever is pas aansprakelijk als de werknemer eerst zelf aansprakelijk kan worden gehouden op grond van artikel 6:162 BW ( onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
). Kan de werknemer zich beroepen op een rechtvaardigingsgrond, dan vervalt ook de aansprakelijkheid voor de werkgever.

Het schade veroorzakende gedrag van de werknemer moet wel plaatsvinden in de uitoefening van zijn werk. Voor schade toegebracht door een werknemer aan een derde buiten werktijd, is de werkgever in principe niet aansprakelijk. De meeste werkgevers sluiten een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering af om eventuele schade te dekken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op