Terug
v

vermogensrecht

Vermogensrechten zijn rechten die hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel. Een vordering, een appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
en een optie zijn allen vermogensrechten.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op