Terug
a

appartementsrecht

Een appartementsrecht is een recht dat uit twee onderdelen bestaat: enerzijds gaat het om een aandeel in de eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van een gebouw, anderzijds gaat het om een exclusief gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Met andere woorden is een appartementsrecht een mede-eigendomsrecht en een gebruiksrecht. Een gebouw wordt gesplitst in appartementen door middel van een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers.

De gerechtigde tot een appartementsrecht wordt ook wel aangeduid als appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
. Alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VVE).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op