Terug
V

Vereniging van Eigenaren (VVE)

In een VVE zijn alle appartementseigenaren van één of meer gebouwen vertegenwoordigd. De appartementseigenaren worden automatisch lid van de VVE bij verkrijging van het appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
.

Een VVE is een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
die besluiten kan nemen en zelfstandig naar buiten toe kan optreden. De regels met betrekking tot de besluitvorm, de taken en bevoegdheden van de VVE staan omschreven in het splitsingsreglement Reglement in de splitsingsakte waarin rechten en plichten van de appartementseigenaar staan beschreven.
» Meer over splitsingsreglement
splitsingsreglement
. Dit reglement wordt meestal opgesteld aan de hand van een modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
modelreglement
waarin standaard bepalingen terzake de VVE staan.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op